Dataenheder, såsom faksimilemaskiner og modemmer, fungerer muligvis ikke optimalt med en ATA. For at opnå den bedste fax- og modemydelse, fortsæt med at bruge en dedikeret PSTN-linje.

Som standard sendes fax med T.38-tilstand deaktiveret. Faxdata krypteres fra ATA til Cisco Webex Call tjenesten.

Du kan støde på problemer med faxoverførsel via din ATA. Din administrator kan aktivere T.38-tilstand for at løse disse problemer. Husk, at når T.38 er aktiveret, krypteres faxer ikke.

Inden du begynder

For at reducere fejl fra indgående faxsamtaler, skal faxmaskinen indstilles til faxtilstand eller faxtilstand med automatisk svar. Ellers behandler faxmaskinen eventuelt et indgående faxopkald som et taleopkald og forårsager faxfejl.

1

Bed din administrator om at indstille din faxmaskine til at bruge T.38-tilstand.

2

Send en testfax, når du skifter til T.38-tilstand.

Næste trin

Hvis du stadig oplever problemer med faxmeddelelser:

  • Genstart din faxmaskine og den analoge telefonadapter (ATA).

  • Tjek alle fysiske forbindelser på din faxmaskine og din ATA.

  • Kontrollér statussen for din ATA i Cisco Webex-indstillinger .

  • Sænk baudhastigheden på din faxmaskine til 9600 eller 2400 bps. Nogle faxmaskiner har en oversøisk tilstand, som fastlægger en lav baudhastighed.

  • Juster værdien for fejlrettelsestilstanden (ECM) på din faxmaskine.

  • Reducer antallet af sider, der sendes med et enkelt faxopkald.