Urządzenia do przesyłania danych, np. faksy i modemy, mogą nie działać optymalnie z ATA. Aby uzyskać najlepszą wydajność faksów i modemów, należy korzystać z przeznaczonej do tego linii PSTN.

Domyślnie faksy są wysyłane z wyłączonym trybem T.38. Dane w faksie są szyfrowane za pośrednictwem ATA w ramach Cisco Webex Call.

Mogą wystąpić problemy z transmisją faksu poprzez ATA. Administrator może włączyć tryb T. 38, aby rozwiązać te problemy. Należy pamiętać, że po włączeniu trybu T. 38 faksy nie będą szyfrowane.

Zanim rozpoczniesz

Aby ograniczyć awarie związane z przychodzącymi połączeniami faksowymi, ustaw faks w tryb Faks lub Automatyczna odpowiedź na faks. W przeciwnym razie urządzenie może potraktować przychodzące połączenie faksowe jako połączenie głosowe i spowodować awarię faksu.

1

Poproś administratora, aby przestawił urządzenie faksowe na tryb T.38.

2

Wyślij testowy faks po zmianie na tryb T.38.

Następne czynności

Jeśli nadal występują problemy z wiadomościami faksowymi:

  • Uruchom ponownie urządzenie faksowe i analogową kartę telefoniczną (ATA).

  • Sprawdź wszystkie połączenia fizyczne w faksie i urządzeniu ATA.

  • Sprawdź stan usługi ATA w Webex Ustawieniach.

  • Zmniejsz szybkość transmisji w faksie do 9600 lub 2400 b/s. Niektóre faksy posiadają tryb Overseas, w którym ustawiona jest niska prędkość transmisji.

  • Zmień wartość w trybie korekcji błędów (ECM) na faksie.

  • Zmniejsz liczbę stron, które przesyłasz w jednym połączeniu faksowym.