Dataenheter, såsom faxmaskiner och modem, fungerar eventuellt inte optimalt med en ATA. För bästa fax- och modemprestanda ska du fortsätta att använda en dedikerad PSTN-linje.

Som standard skickas fax med T.38-läget inaktiverat. Faxdata krypteras från ATA:n till Cisco Webex Callingstjänsten.

Det kan hända att problem uppstår med faxöverföringen genom din ATA. Din administratör kan aktivera T.38-läget för att åtgärda dessa problem. Kom ihåg att när T.38 är aktiverat krypteras inte dina fax.

Innan du börjar

För att minska antalet fel vid inkommande faxsamtal ska du ställa in faxmaskinen på Fax-läge eller Autofaxsvar-läge. Annars kan det hända att faxmaskinen behandlar inkommande faxsamtal som röstsamtal och orsakar ett faxfel.

1

Be din administratör att ändra till T.38-läget på din faxmaskin.

2

Skicka ett testfax när du har ändrat till T.38-läget.

Och sedan då?

Om du fortfarande har problem med faxmeddelanden:

  • Starta om faxmaskinen och din analoga telefonadapter (ATA).

  • Kontrollera alla fysiska anslutningar på din faxmaskin och på ATA:n.

  • Kontrollera status på ATA:n i Cisco Webex-inställningar .

  • Sänk baud-hastigheten på din faxmaskin från 9 600 till 2 400 bps. Vissa faxmaskiner har ett Overseas-läge som medför en låg baud-hastighet.

  • Ändra värdet på felåtgärdsläget (ECM) på din faxmaskin.

  • Skicka färre antal sidor per faxsamtal.