Přihlásit se k aplikaci Webex

1

Otevřete aplikaci Webex nebo stáhněte aplikaci.

2

Klikněte na možnost Přihlásit se, zadejte svou e-mailovou adresu a poté klikněte na tlačítko Další.

Postupujte podle pokynů pro přihlášení organizací.

Zobrazit všechny fronty

Můžete zobrazit informace dostupné pro všechny fronty, do kterých jste členem. Informace o frontě zahrnují název fronty, hovory ve frontě, nejdelší dobu čekání, celkový počet agentů, nečinní agenti, dostupné agenty a nedostupné agenty.
1

Klikněte na možnost Zákaznická zkušenost.

Live queue stats table in Customer Experience analytics
  • Název fronty – název přiřazený frontě hovorů.
  • Kontakty, které jsou momentálně ve frontě – počet volajících, kteří čekají na dostupnost agenta.
  • Celkový počet agentů – počet agentů přiřazených do fronty hovorů.
  • Zaměstnanci agenti – počet agentů, kteří momentálně pracují ve frontě hovorů.
  • Nečinní agenti – počet agentů, kteří nejsou na hovoru.
  • Agenti nejsou k dispozici – počet agentů, kteří mají hovor.
2

Zvolte, jak chcete zobrazit fronty:

  • Kliknutím na sloupec seřaďte seznam.

  • Chcete-li v seznamu vyhledat frontu, klikněte na Hledat a zadejte název fronty.

Přihlásit se do fronty

Když vás správce přidá do fronty, můžete se k této frontě připojit a začít přijímat hovory pro frontu hovorů.

1

V doku volání v systému Windows nebo zápatí aplikace v systému Mac klikněte na tlačítkoFronty.

2

V části Fronty připojení zapněte fronty, ke kterým se chcete připojit.

Chcete-li přijímat hovory v těchto frontách, ujistěte se, že je stav agenta nastaven na Dostupný.

Přijmout hovor

Jako člen fronty obdržíte oznámení o příchozích hovorech v těchto frontách. V systému Windows obdržíte oznámení v doku volání, nebo pokud používáte systém Mac, obdržíte upozornění na příchozí hovor.

Klikněte na možnost Přijmout.

Pokud správce nastaví místní okno na obrazovce, automaticky se otevře obrazovka s dalšími informacemi pro zákazníka, se kterým mluvíte.

Váš nadřízený může sledovat váš hovor. Když se k němu připojí, uslyšíte tón upozornění.


 
Když je váš stav nastaven na ukončení, nebudete přijímat hovory z fronty hovorů, text pod stavem se v nadcházející verzi změní.

Odhlásit se z fronty

Když vás správce přidá do fronty, můžete se z této fronty odhlásit.

1

V doku volání v systému Windows nebo zápatí aplikace v systému Mac klikněte na možnost Fronty.

2

V části Fronty připojení vypněte fronty, od kterých se chcete odhlásit.