Logga in på Webex-appen

1

Öppna Webex eller hämta appen.

2

Klicka på Logga in, ange din e-postadress och klicka sedan på Nästa.

Följ stegen för att logga in för dina organisationer.

Visa alla köer

Du kan visa tillgänglig information för alla köer som du är medlem i. Köinformationen inkluderar könamn, samtal i kön, längsta väntetid, totalt antal agenter, agenter inaktiva, agenter tillgängliga och agenter som inte är tillgängliga.
1

Klicka på Kundupplevelse.

Live queue stats table in Customer Experience analytics
  • Könamn – Namn som tilldelats samtalskön.
  • Kontakter i kö – Antal uppringare som väntar på att en agent ska vara tillgänglig.
  • Totalt antal agenter – Antal agenter tilldelade till samtalskön.
  • Agenter bemannade – Antal agenter som för närvarande arbetar i samtalskön.
  • Agenter är inaktiva – Antal agenter som inte är i ett samtal.
  • Agenter är inte tillgängliga – Antal agenter som är i ett samtal.
2

Välj hur du vill visa köerna:

  • Klicka på en kolumn för att beställa listan.

  • Om du vill söka i listan efter en kö klickar du på Sök och anger könamnet.

Logga in i en kö

När du har lagts till i en kö av administratören kan du delta i den kön och börja ta emot samtal för samtalskön.

1

Klicka på samtalsbryggan i Windows eller appsidfoten på MacKöer.

2

Under Delta i köer växlar du på köerna som du vill delta i.

Om du vill ta emot samtal på dessa köer måste du se till att din agentstatus är inställd på Tillgänglig.

Besvara samtal

Som medlem i en kö får du aviseringar om inkommande samtal på dessa köer. I Windows får du ett meddelande i samtalsbryggan, eller om du använder Mac får du ett varningsfönster för inkommande samtal.

Klicka på Godkänn.

Om administratören ställer in ett popup-fönster öppnas en skärm automatiskt med ytterligare information för kunden du pratar med.

Din arbetsledare kan övervaka ditt samtal. Du hör en aviseringston när de deltar i ditt samtal.


 
När din status är inställd på Wrapping kommer du inte att ta emot samtal från samtalskön. Texten under statusen kommer att ändras i en kommande version.

Logga ut från en kö

När du har lagts till i en kö av administratören kan du logga ut från den kön.

1

Klicka på Köer i samtalsbryggan på Windows eller appsidfoten på Mac.

2

Under Delta i köer stänger du av köerna som du vill logga ut från.