Prihláste sa do aplikácie Webex

1

Otvorte Webex, príp stiahnite si aplikáciu.

2

Kliknite Prihlásiť sa, zadajte svoju e-mailovú adresu a potom kliknite na Ďalšie.

Postupujte podľa krokov na prihlásenie vašich organizácií.

Zobraziť všetky fronty

Môžete si zobraziť informácie dostupné pre všetky fronty, ktorých ste členom. Informácie o fronte zahŕňajú názov frontu, hovory vo fronte, najdlhší čas čakania, celkový počet agentov, nečinnosť agentov, dostupnosť agentov a nedostupnosť agentov.
1

Kliknite Zákaznícka skúsenosť.

Live queue stats table in Customer Experience analytics
  • Názov frontu—Názov priradený k frontu hovorov.
  • Kontakty momentálne v poradí—Počet volajúcich, ktorí čakajú na dostupnosť agenta.
  • Celkový počet agentov—Počet agentov priradených do frontu hovorov.
  • Zamestnanci agentov—Počet agentov, ktorí momentálne pracujú vo fronte hovorov.
  • Agenti nečinní—Počet agentov, ktorí netelefonujú.
  • Zástupcovia nedostupní—Počet agentov, ktorí sú na hovore.
2

Vyberte, ako chcete zobraziť poradie:

  • Kliknutím na stĺpec zoradíte zoznam.

  • Ak chcete v zozname vyhľadať front, kliknite Vyhľadávanie a zadajte názov frontu.

Prihláste sa do poradia

Keď vás správca pridá do poradia, môžete sa k tomuto radu pripojiť a začať prijímať hovory z tohto radu hovorov.

1

V doku na volanie v systéme Windows alebo v päte aplikácie v systéme Mac kliknite naFronty.

2

Pod Zaraďte sa do frontov, zapnite poradie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Ak chcete prijímať hovory v týchto frontoch, uistite sa, že váš stav agenta je nastavený na K dispozícii.

Prijímanie hovorov

Ako člen radu dostávate upozornenia na prichádzajúce hovory v týchto radoch. V systéme Windows dostanete upozornenie na dok pre volanie, alebo ak používate Mac, zobrazí sa okno s upozornením na prichádzajúci hovor.

Kliknite súhlasiť.

Ak váš správca nastaví kontextové okno, automaticky sa otvorí obrazovka s ďalšími informáciami o zákazníkovi, s ktorým hovoríte.

Váš nadriadený môže sledovať váš hovor, keď sa pripojí k vášmu hovoru, budete počuť tón upozornenia.


 
Keď je váš stav nastavený na Zabaliť sa, budeš nie prijímať hovory z frontu hovorov, text pod stavom sa v nadchádzajúcom vydaní zmení.

Odhláste sa z poradia

Keď vás správca pridá do poradia, môžete sa z tohto poradia odhlásiť.

1

V doku na volanie v systéme Windows alebo v päte aplikácie v systéme Mac kliknite na Fronty.

2

Pod Zaraďte sa do frontov, vypnite fronty, z ktorých sa chcete odhlásiť.