Zaloguj się do aplikacji Webex

1

Otwórz aplikację Webex lub pobierz aplikację.

2

Kliknij Zaloguj się, wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij Dalej.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zalogować się do organizacji.

Wyświetl wszystkie kolejki

Możesz wyświetlić informacje dostępne dla wszystkich kolejek, których jesteś członkiem. Informacje o kolejce zawierają nazwę kolejki, połączenia w kolejce, najdłuższy czas oczekiwania, łączną liczbę agentów, agentów bezczynności, agentów dostępnych i agentów niedostępnych.
1

Kliknij opcję Obsługa klienta.

the Customer Experience UI for Agents
  • Nazwa kolejki — nazwa przypisana do kolejki połączeń.
  • Kontakty znajdujące się obecnie w kolejce— liczba dzwoniących, którzy czekają na udostępnienie agenta.
  • Łączna liczba agentów — liczba agentów przypisanych do kolejki połączeń.
  • Zatrudnieni agenci— liczba agentów, którzy obecnie pracują w kolejce połączeń.
  • Agenci bezczynni — liczba agentów, którzy nie są w trakcie połączenia.
  • Agenci niedostępni — liczba agentów w trakcie połączenia.
2

Wybierz sposób wyświetlania kolejek:

  • Kliknij kolumnę, aby zamówić listę.

  • Aby wyszukać listę kolejki, kliknij opcję Wyszukaj i wprowadź nazwę kolejki.

Zaloguj się i dołącz do kolejki

Po zalogowaniu możesz dołączyć do każdej kolejki dodanej przez swojego przełożonego. Gdy dołączysz do kolejki, zaczniesz otrzymywać połączenia dla kolejki połączeń.

Agent sign in to receive calls
1

W stopce aplikacji kliknijWylogowano.

2

W obszarze Zaloguj się, aby odbierać połączenia, kliknij opcję Zaloguj się.

3

(Opcjonalnie) W kolejkach Dołącz, włącz kolejki, do których chcesz dołączyć.

Aby odbierać połączenia w tych kolejkach, upewnij się, że stan agenta jest ustawiony na Dostępny.

Odbieranie połączeń

Jako członek kolejki otrzymujesz powiadomienia o połączeniach przychodzących w tych kolejkach. W systemie Windows otrzymasz powiadomienie na stacji dokującej połączeń lub jeśli używasz komputera Mac, otrzymasz okno alertu o połączeniu przychodzącym.

Kliknij przycisk Akceptuj.

Jeśli administrator skonfiguruje wyskakujące okienko ekranu, ekran otworzy się automatycznie z dodatkowymi informacjami dla klienta, z którym rozmawiasz.

Twój przełożony może monitorować Twoje połączenie. Po dołączeniu do połączenia usłyszysz sygnał dźwiękowy powiadomienia.


 
Gdy stan zostanie ustawiony na Wrapping Up, nie będą odbierane połączenia z kolejki połączeń, tekst o statusie zmieni się w nadchodzącym wydaniu.

Wyloguj się, aby zatrzymać odbieranie połączeń

Wybierz, aby się wylogować, nadal jesteś członkiem w kolejkach połączeń, ale nie odbierasz już połączeń.

Agent sign out
1

W stopce aplikacji kliknijDostępne.

2

W obszarze Wyloguj się, aby zatrzymać odbieranie połączeń, kliknij opcję Wyloguj się.