Registrovat službu Cloud Connect

Než začnete

 • Ujistěte se, že máte podrobnosti o FQDN uzlu vydavatele Cloud Connect.

 • Při registraci se ujistěte, že je počítač ve stejné síti jako servery služby Cloud Connect.

 • Ujistěte se, že nakonfigurujete nastavení proxy serveru HTTP tak, aby služba Cloud Connect umožňovala přístup ke službám v řešení Cisco Webex Contact Center.

  Poznámka: V nasazeních řešení Unified Contact Center Enterprise (UCCE) a Packaged Contact Center Enterprise (PCCE) použijte rozhraní Unified CCE Administration k aktualizaci nastavení proxy. V nasazeních Unified CCX použijte rozhraní Unified CCX Administration k aktualizaci nastavení proxy serveru.

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby, klikněte na možnost Kontaktní centrum > Cloud Connect.

2

Kliknutím na možnost Přidat službu Cloud Connect přidejte nasazení služby Cloud Connect.


 

Při přidávání prvního clusteru Cloud Connect do svého nasazení klikněte na možnost Přidat.

3

Zadejte zobrazovaný název pro cluster Cloud Connect a FQDN uzlu vydavatele Cloud Connect. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat.

4

Povolte přístup ke clusteru Cloud Connect a klikněte na tlačítko Pokračovat.


 

Časový limit této obrazovky vyprší za 15 minut. Ujistěte se, že jste zaslali potvrzení do 15 minut.

Zrušit registraci služby Cloud Connect

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby, klikněte na možnost Kontaktní centrum a klikněte na možnost Cloud Connect.

2

Vyhledejte cluster služby Cloud Connect, který chcete zrušit registraci, a na kartě clusteru klikněte na Nastavení.


 

Můžete vyhledávat pouze zobrazovaný název clusteru služby Cloud Connect.

3

Klikněte na možnost Zrušit registraci a potvrďte, že chcete zrušit registraci tohoto clusteru Cloud Connect.

Aktualizovat službu Cloud Connect

Služby Cloud Connect můžete aktualizovat automaticky v clusteru registrovaném v centru Cisco Webex Control Hub.

Po registraci zdroje kontaktního centra do cloudu služby Cisco Webex Control Hub poskytnou zdrojům Cloud Connect výchozí plán automatického upgradu. Jakmile je prostředek služby Cloud Connect zaregistrován, není k dispozici žádná možnost, jak upgrade vypnout. Upgrade můžete naplánovat a nainstalovat automaticky v určitý čas a den. Díky tomu je nasazení aplikace Cloud Connect aktuální s nejnovějšími opravami chyb, funkcemi, vylepšeními stability a snížením režijních nákladů.

Než začnete

Pokud upgradujete více zdrojů služby Cloud Connect v nastavení s vysokou dostupností, pak se upgrade spustí v jednom uzlu postupně. Žádné prostoje neuvidíte.

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby, klikněte na možnost Kontaktní centrum>Cloud Connect>Nastavení pro zdroj, jehož plán upgradu chcete nastavit.

2

V části Plán upgradu zvolte čas, frekvenci a časové pásmo.

Tato funkce podporuje pouze jeden plánovaný čas upgradu pro každý cluster Cloud Connect. Doporučuje se naplánovat vhodný čas pro upgrady (například po pracovní době).

Pro každý cluster můžete zadat jiný plán upgradu.

3

V části Urgentní upgrade vyberte plán urgentního upgradu pro tento cluster. Když je k dispozici upgrade, zdroj se automaticky upgraduje během vámi vybraného času.

4

Pokud chcete upgrade jednou odložit, klikněte na tlačítko Odložit.

5

Potvrďte změny.

Na této stránce uvidíte další plánovaný čas upgradu.

Chování upgradu:

 • Uzel odesílá pravidelné požadavky do cloudu, aby zjistil, zda je k dispozici aktualizace.

 • Cloud nezpřístupní upgrade, dokud nenastane okno upgradu clusteru. Jakmile nastane okno upgradu, informace o aktualizaci jsou předány uzlu při další pravidelné žádosti o aktualizaci do cloudu.

 • Uzel stahuje aktualizace přes zabezpečený kanál.

 • Stávající služby Cloud Connect jsou elegantně vypnuty.

 • Upgrade je nainstalován.

 • Cloud spouští upgrade na jednom uzlu postupně.