Zaregistrovat cloudový connect

Než začnete

  • Ujistěte se, že máte podrobnosti o uzlu vydavatele Cloud Connect FQDN.

  • Během registrace se ujistěte, že je váš počítač ve stejné síti jako servery Cloud Connect.

  • Nezapomeňte nakonfigurovat nastavení HTTP Proxy tak, aby umožňovalo připojení Cloud Connect pro přístup ke službám v kontaktním centru Cisco Webex.

    Poznámka: V nasazeních Unified Contact Center Enterprise (UCCE) a Packaged Contact Center Enterprise (PCCE) používají k aktualizaci nastavení proxy rozhraní Unified CCE Administration. V nasazení sjednocené CCX použijte k aktualizaci nastavení proxy rozhraní Unified CCX Administration.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com části Službyklikněte na Kontaktní centrum > Cloud Connect.

2

Kliknutím na Přidat cloudové připojení přidáte nasazení Cloud Connect.


 

Když přidáváte do nasazení první cluster Cloud Connect, klikněte na Přidat.

3

Vyplňte zobrazovaný název clusteru Cloud Connect a FQDN uzlu vydavatele Cloud Connect. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat.

4

Povolit přístup ke clusteru Cloud Connect a klikněte na Pokračovat.


 

Tento časový limit obrazovky bude vypršení časového limitu za 15 minut. Ujistěte se, že potvrzení odešlete do 15 minut.

Zrušit registraci služby Cloud Connect

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.comSlužbyklikněte na Kontaktní centrum a potom na Cloud Connect.

2

Vyhledejte cluster Cloud Connect, který chcete zrušit registraci, a klikněte na Nastavení na kartě clusteru.


 

Můžete vyhledávat pouze zobrazovaný název clusteru Cloud Connect.

3

Klikněte na Zrušit registracia potvrďte, že chcete zrušit registraci clusteru Cloud Connect.