Registrera Cloud Connect

Innan du börjar

 • Se till att du har information om FQDN för Cloud Connect-utgivarnoden.

 • Kontrollera att datorn är i samma nätverk som Cloud Connect-servrar under registreringen.

 • Se till att konfigurera HTTP-proxyinställningarna för att aktivera Cloud Connect för åtkomst till tjänster i Cisco Webex Contact Center.

  Obs! I distributioner i Unified Contact Center Enterprise (UCCE) och Packaged Contact Center Enterprise (PCCE) använder Unified CCE Administration gränssnittet för att uppdatera proxyinställningarna. I Unified CCX-distributioner använder du Unified CCX Administration gränssnittet för att uppdatera proxyinställningarna.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till Tjänster och klicka på Contact Center > Cloud Connect.

2

Klicka på Lägg till Cloud Connect för att lägga till distributionen av Cloud Connect.


 

Klicka på Lägg till när du lägger till det första Cloud Connect-klustret i din distribution.

3

Fyll i visningsnamn för Cloud Connect-klustret och FQDN för Cloud Connect-utgivarnoden. Klicka på Registrera.

4

Tillåt åtkomst till Cloud Connect-klustret och klicka på Fortsätt.


 

Tidsgränsen för den här skärmen är 15 minuter. Se till att du skickar in ditt erkännande inom 15 minuter.

Avregistrera Cloud Connect

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till Tjänster, klicka på Contact Center och klicka på Cloud Connect.

2

Sök efter det Cloud Connect-kluster som du vill avregistrera och klicka på Inställningar på klustrets kort.


 

Du kan bara söka efter visningsnamnet på Cloud Connect-klustret.

3

Klicka på Avregistrera och bekräfta att du vill avregistrera det Cloud Connect-klustret.

Uppdatera Cloud Connect

Du kan uppdatera Cloud Connect-tjänsterna automatiskt på det kluster som är registrerat i Cisco Webex Control Hub.

När du har registrerat en Contact Center-resurs i molnet ger Cisco Webex Control Hub-tjänsterna Cloud Connect-resurser ett standardschema för automatisk uppgradering. När Cloud Connect-resursen har registrerats finns det inget alternativ för att stänga av uppgraderingen. Du kan schemalägga uppgraderingen och installera automatiskt vid en tidpunkt och en dag. Detta håller din Cloud Connect-distribution uppdaterad med de senaste felkorrigeringarna, funktionerna, stabilitetsförbättringarna och minskar den administrativa bördan.

Innan du börjar

Om du uppgraderar flera Cloud Connect-resurser i en inställning med hög tillgänglighet utlöses uppgraderingen på en nod åt gången i följd. Du kommer inte att se någon avbrott.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till Tjänster klickar du på Contact Center>Cloud Connect>Inställningar för den resurs vars uppgraderingsschema du vill ställa in.

2

I uppgraderingsschemat väljer du tid, frekvens och tidszon.

Den här funktionen stöder endast en schemalagd uppgraderingstid för varje Cloud Connect-kluster. Det rekommenderas att du schemalägger en praktisk tid för uppgraderingar (till exempel efter timmar).

Du kan ange olika uppgraderingsscheman för varje kluster.

3

I Brådskande uppgradering väljer du uppgraderingsschemat för det här klustret. När en uppgradering är tillgänglig uppgraderas resursen automatiskt under den tid du väljer.

4

Klicka på Senarelägga om du vill fördröja uppgraderingen en gång.

5

Bekräfta dina ändringar.

Du kan se nästa schemalagda uppgraderingstid på den här sidan.

Uppgraderingsbeteende:

 • Noden gör regelbundna förfrågningar till molnet för att se om en uppdatering är tillgänglig.

 • Molnet gör inte uppgraderingen tillgänglig förrän klustrets uppgraderingsfönster visas. När uppgraderingsfönstret kommer in skickas uppdateringsinformationen till noden under dess nästa periodiska uppdateringsbegäran till molnet.

 • Noden hämtar uppdateringar över en säker kanal.

 • Befintliga Cloud Connect-tjänster är graciöst stängda.

 • Uppgraderingen är installerad.

 • Molnet utlöser uppgraderingen på en nod åt gången i följd.