Registrer skytilkobling

Før du starter

  • Sørg for at du har FQDN-informasjonen for Cloud Connect-utgivernoden.

  • Sørg for at datamaskinen er på samme nettverk som Cloud Connect-serverne under registreringen.

  • Sørg for å konfigurere HTTP-proxyinnstillingene for å aktivere Cloud Connect for å få tilgang til tjenester i Cisco Webex Kontaktsenter.

    Merk: I distribusjoner av Unified Contact Center Enterprise (UCCE) og Packaged Contact Center Enterprise (PCCE) må du bruke grensesnittet for Unified CCE-administrasjon til å oppdatere proxyinnstillingene. I Unified CCX-distribusjoner bruker du grensesnittet for Unified CCX-administrasjon til å oppdatere proxyinnstillingene.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester og klikker på Kontaktsenter > Cloud Connect.

2

Klikk på Legg til Cloud Connect for å legge til Cloud Connect-distribusjonen.


 

Klikk Legg til når du legger til den første Cloud Connect-klyngen i distribusjonen.

3

Fyll ut Visningsnavn for Cloud Connect-klyngen, og FQDN for Cloud Connect-utgivernoden. Klikk på Registrer.

4

Gi tilgang til Cloud Connect-klyngen, og klikk på Fortsett.


 

Dette skjermbildet blir tidsavbrutt om 15 minutter. Sørg for at du sender inn bekreftelsen innen 15 minutter.

Avregistrer skytilkobling

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, klikker på Kontaktsenter og klikker på Cloud Connect.

2

Søk etter Cloud Connect-klyngen du vil avregistrere, og klikk på Innstillinger på klyngens kort.


 

Du kan kun søke etter visningsnavnet for Cloud Connect-klyngen.

3

Klikk på Avregistrer, og bekreft at du vil avregistrere Cloud Connect-klyngen.