Odesílání a přijímání videa v podpoře Cisco Webex

Video můžete odesílat a přijímat v relaci podpory a poskytovat tak zákazníkům podporu v reálném čase. Zákazník může začít posílat své video až poté, co video nejprve sdílíte.

Odesílání a přijímání videa

Bez ohledu na to, kolik účastníků je v relaci, může video odeslat pouze sociální odpovědnost a primární zákazník.

  1Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na řídicím panelu csr vyberte kartu Nástroje a pak vyberte Video .

  • Na panelu ikon nebo v okně s vícesázkami vyberte ikonu Video.

  2Vyberte Spustit moje video.

  Vaše vlastní video se zobrazí na malé obrazovce a na velké obrazovce se zobrazí video zákazníka.

  3Požádejte zákazníka, aby své video sdílel, a to tak, že vybere možnost Spustit moje video.

  Pro zákazníka se video CSR zobrazí na velké obrazovce a video zákazníka se zobrazí na malé obrazovce.

  4Pokud vy nebo váš zákazník chcete přestat posílat video, vyberte Zastavit moje video.

  Nastavení možností videa

  Když se účastníte relace podpory, můžete nastavit možnosti videa tak, aby upravoval následující:

  • Výběr kamery

  • Kvalita videa

  • Rozlišení a velikost videa

  • Osvětlení a kontrast videa

   1Na panelu videa vyberte Možnosti.
   2Upravte možnosti videa.
   Byl tento článek užitečný?