Sända och ta emot video

Oavsett hur många deltagare som deltar i sessionen kan endast CSR och den primära kunden sända video.

1

Gör något av följande:

  • Välj fliken Verktyg på CSR-panelen och välj sedan Video.

  • Välj ikonen Video i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

2

Välj Starta min video.

Din egen video visas i det lilla fönstret och kundens video visas i det stora.

3

Be din kund att dela sin video genom att välja Starta min video.

För kunden visas CSR-videon i det stora fönstret och kundens video visas i det lilla fönstret.

4

Om du eller kunden vill sluta sända video väljer du Stoppa min video.

Konfigurera videoalternativen

När du befinner dig i en supportsession kan du ändra dina videoalternativ och redigera följande:

  • Valet av kamera

  • Videons kvalitet

  • Videons upplösning och storlek

  • Videons ljusstyrka och kontrast

1

Välj Alternativ på videopanelen.

2

Justera dina videoalternativ.