Video verzenden en ontvangen

Ongeacht hoeveel deelnemers er aan de sessie deelnemen, kunnen alleen de CSR en de primaire klant video verzenden:

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het tabblad Tools op het CSR-dashboard en klik vervolgens op Video.

  • Klik op het pictogram Video in de pictogrammenbalk of in het multi-sessievenster.

2

Selecteer Mijn video starten.

Uw eigen videobeeld wordt weergegeven in het kleine scherm. Het videobeeld van de klant wordt weergegeven in het grote scherm.

3

U kunt klanten vragen om hun video te delen door te klikken op Mijn video starten.

Voor de klant wordt de CSR-video weergegeven in het kleine scherm en de video van de klant wordt weergegeven in het grote scherm.

4

Als u of uw klant het verzenden van video wilt beëindigen, selecteert u Mijn video stoppen.

Video-opties instellen

Als u aan een ondersteuningssessie deelneemt, kunt u de volgende video-opties bewerken:

  • De cameraselectie

  • De kwaliteit van het videobeeld

  • De resolutie en de grootte van het videobeeld

  • De belichting en het contrast van het videobeeld

1

Selecteer Opties in het deelvenster Video.

2

Pas de video-opties aan.