Dostupnost funkce hromadných operací v platformách Webex Contact Center:

 • Platforma Webex Contact Center tuto funkci podporuje.

 • Platforma Webex Contact Center 1.0 tuto funkci nepodporuje.

Hromadné operace jednoznačně identifikují konfigurační objekt podle názvu. Pokud řádek v souboru CSV obsahuje název, ve kterém neexistuje objekt, Webex Contact Center vytvoří objekt s tímto názvem. Pokud v platformě Webex Contact Center existuje objekt s tímto názvem, dojde k jeho aktualizaci o hodnoty ostatních vlastností definovaných v souboru CSV.

Obecně platí, že konfigurační objekty používají soubory CSV pro hromadné operace; zvukové soubory vyžadují vstup jako soubor ZIP.

Pomocí funkce hromadných operací můžete přidat nebo upravit následující konfigurační objekty:

 1. Umístění

 2. Typ práce

 3. Vstupní bod

 4. Vstupní bod vnějšího volání

 5. Fronta

 6. Fronta vnějšího volání

 7. Definice dovednosti

 8. Profil dovedností

 9. Pomocný kód

 10. Adresář

 11. Týmy

 12. Profily agentů

 13. Uživatelé

 14. Uživatelské profily

 15. Zvukové soubory

 16. Mapování čísla v adresáři na vstupní body

 17. Identifikace ANI vnějšího volání

Hromadnou operaci provedete takto:

1

Na adrese URL https://admin.webex.com se přihlaste k organizaci zákazníka.

2

V sekci Služby v navigačním podokně vyberte Kontaktní centrum > Hromadné operace.

Řídicí panel Hromadné operace zobrazuje následující informace o dříve provedených úlohách.

ID úlohy

Popis

ID hromadné operace

Určuje jedinečný identifikátor pro každou hromadnou operaci.

Název souboru

Určuje název nahraného vstupního souboru.

Objekt

Určuje název konfiguračního souboru, pro který je prováděna hromadná operace.

Stav

Určuje stav spuštění úlohy. Stav může být jeden z následujících:

 1. Dokončeno – úloha byla úspěšně dokončena.

 2. Dokončeno s chybami – úloha byla dokončena, ale některé záznamy v souboru CSV obsahovaly chyby, které nebyly zpracovány.

 3. Selhání – úloha hromadné operace selhala během provádění.

 4. Probíhá – úloha hromadné operace je prováděna.

 5. Nová – byl přijat nový požadavek na hromadnou operaci, která se právě připravuje.

Pokud během procesu nahrávání nedojde k chybám, stav se změní z Nová na Probíhá na Dokončeno.

Odeslal(a)

Určuje uživatelské jméno a datum a čas vytvoření úlohy.

Poslední hromadné operace se zobrazují nahoře. Vždy musí probíhat pouze jedna aktivní hromadná operace. Pokud již některá hromadná operace probíhá, možnost Nová hromadná operace je nedostupná.

3

Klikněte na položku Nová hromadná operace.

Zobrazí se dialogové okno Hromadné operace.

4

V 1. kroku vyberte možnost Objekt konfigurace.

5

Zvolte požadovaný objekt.

V 2. kroku zvolte možnost Hromadná operace a vyberte buď Importovat nebo Exportovat.

 • Klikněte na volbu Exportovat. Aplikace do vašeho systému stáhne prázdnou šablonu vybraného objektu.

 • S pomocí prázdné šablony vytvoříte soubor CSV a importujete konfigurační objekty.

 • Pokud je soubor CSV připraven, klikněte na volbu Importovat, abyste jej nahráli.

 • Vyberte soubor CSV, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít. Chcete-li soubor CSV změnit, klikněte na volbu Odebrat soubor.

  Informace o formátu CSV pro jednotlivé konfigurační objekty naleznete v článku .

 • Volbou Nahrát nahrajte vybraný soubor CSV.

Zobrazí se obrazovka Stav importu.

6

Můžete ji buď zavřít a proces bude pokračovat na pozadí, nebo počkat na dokončení procesu a kliknout na tlačítko Zavřít.

7

Na řídicím panelu Hromadné operace klikněte na položku úlohy, abyste o ní zobrazili další informace. V dialogovém okně se zobrazí další informace o úloze.


 

Pokud je stav úlohy „Dokončeno s chybami“, kliknutím na volbu Exportovat chyby do CSV soubor stáhnete a zobrazíte chybu. Soubor CSV obsahuje důvod ve sloupci Chybová zpráva. S příslušnými informacemi o poli opravte chybu v souboru CSV na odpovídajícím řádku. Kliknutím na volbu Importovat soubor CSV znovu nahrajte.