Tilgjengelighet av Bulk-funksjonen i Webex Contact Center-plattformer:

 • Webex kontaktsenter plattformen støtter denne funksjonen.

 • Webex Contact Center 1.0 plattformen støtter ikke denne funksjonen.

Masseoperasjoner identifiserer et konfigurasjonsobjekt unikt med navnet. Hvis en rad i en CSV-fil inneholder et navn der et objekt ikke eksisterer, oppretter Webex Contact Center et objekt med det navnet. Hvis et objekt med det navnet finnes i Webex Contact Center, oppdateres det med verdiene til andre egenskaper definert i CSV-filen.

Generelt bruker konfigurasjonsobjekter CSV-filer for masseoperasjoner; lydfiler krever inndata som en zip-fil.

Bruk Bulk Operations-funksjonen til å legge til eller endre følgende konfigurasjonsobjekter:

 1. Sted

 2. Arbeidstype

 3. Inngangspunkt

 4. Inngangspunkt for utgående anrop

 5. Kø for utgående anrop

 6. Ferdighetsdefinisjon

 7. Ferdighetsprofil

 8. Tilleggskode

 9. Adressebok

 10. Team

 11. Agentprofiler

 12. Brukere

 13. Brukerprofiler

 14. Lydfiler

 15. DN til EP Mapping

 16. ANI for utgående anrop

Følg disse trinnene for å utføre en masseoperasjon:

1

Logg inn på kundeorganisasjonen med URL https://admin.webex.com.

2

Fra Tjenester delen av navigasjonsruten, velg Kontaktsenter > Bulkoperasjoner.

Bulk Operations-dashbordet viser følgende informasjon om jobber utført tidligere.

Jobb-ID

Beskrivelse

Masseoperasjons-ID

Spesifiserer den unike identifikatoren for hver masseoperasjon.

Filnavn

Angir navnet på inndatafilen som er lastet opp.

Objekt

Angir konfigurasjonsfilnavnet som bulkoperasjonen utføres for.

Status

Angir jobbutførelsesstatusen. Statusen kan være en av følgende:

 1. Fullført – Indikerer at jobben ble fullført.

 2. Fullfør med feil - Indikerer at jobben ble fullført, men at noen poster i CSV-filen hadde feil som ikke ble behandlet.

 3. Mislyktes - Indikerer at bulkoperasjonsjobben mislyktes under utførelse.

 4. Pågår - Indikerer at bulkoperasjonsjobben blir utført.

 5. Ny - Indikerer at en ny forespørsel om masseoperasjon er mottatt og at en masseoperasjonsjobb blir satt opp.

Hvis ingen feil oppstår under opplastingsprosessen, endres statusen fra Ny til I prosess til Fullført.

Innsendt av

Spesifiserer brukernavn og dato og klokkeslett for opprettelse av jobben.

De nylige bulkoperasjonene vises øverst. Bare én masseoperasjon kan være aktiv om gangen. Hvis en masseoperasjon allerede er i gang, er alternativet Ny bulkoperasjon er funksjonshemmet.

3

Klikk Ny bulkoperasjon.

Dialogboksen Bulk Operations vises.

4

For trinn 1, velg a Konfigurasjonsobjekt.

5

Velg et alternativ.

For trinn 2, Velg en masseoperasjon, velg enten Import eller Eksport alternativ.

 • Klikk på Eksporter. Applikasjonen laster ned en tom mal for det valgte objektet til systemet ditt.

 • Bruk denne tomme malen til å lage en CSV-fil og importere konfigurasjonsobjektene.

 • Hvis CSV-filen er klar, klikk Import for å laste opp filen.

 • Velg CSV-filen som skal importeres og klikk Åpen. For å endre CSV-filen, klikk Fjern fil.

  For informasjon om CSV-formatet for hvert konfigurasjonsobjekt, se artikkelen .

 • Klikk Laste opp for å laste opp den valgte CSV-filen.

Importstatusskjermen vises.

6

Du kan enten lukke og fortsette i bakgrunnen eller vente til prosessen er fullført og klikke Lukk.

7

I Bulk Operations-dashbordet klikker du på jobboppføringen for å få tilgang til tilleggsinformasjon om den jobben. En dialogboks viser tilleggsinformasjon om jobben.


 

Hvis jobbstatusen er "Fullført med feil", klikk Eksporter feil til CSV for å laste ned filen og se feilen. CSV-filen oppgir årsaken i Feilmelding-kolonnen. Rett opp feilen i samme CSV-fil i den tilsvarende raden med relevant feltinformasjon. Klikk Import for å laste opp CSV-filen på nytt.