Beschikbaarheid van bulkfunctie in Webex Contact Center-platforms:

 • Webex Contact Center-platform ondersteunt deze functie.

 • Webex Contact Center 1.0-platform ondersteunt deze functie niet.

Met bulkbewerkingen wordt een unieke identificatie voor een configuratieobject aangegeven met de naam. Als een rij in een CSV-bestand een naam bevat waarin een object niet aanwezig is, maakt Webex Contact Center een object met die naam. Als een object met die naam aanwezig is in het Webex Contact Center, wordt het bijgewerkt met de waarden van andere eigenschappen die zijn gedefinieerd in het CSV-bestand.

In het algemeen gebruiken configuratieobjecten CSV-bestanden voor bulkbewerkingen; geluidsbestanden vereisen invoeren door middel van een zip-bestand.

Gebruik de functie Bulkbewerking om de volgende configuratieobjecten toe te voegen of te wijzigen:

 1. Site

 2. Worktype

 3. Invoerpunt

 4. Uitbel-toegangspunt

 5. Wachtrij

 6. Wachtrij voor uitgaande gesprekken

 7. Vaardigheidsdefinitie

 8. Vaardigheidsprofiel

 9. Hulpcode

 10. Adresboek

 11. Teams

 12. Medewerkersprofielen

 13. Gebruikers

 14. Gebruikersprofielen

 15. Geluidsbestanden

 16. Toewijzing van DN naar EP

 17. Uitbel-ANI

Voer de volgende stappen uit om een bulkbewerking uit te voeren:

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com.

2

Selecteer in het gedeelte Services van het navigatiedeelvenster Contactcenter > Bulkbewerkingen.

In het dashboard Bulkbewerkingen wordt de volgende informatie weergegeven over taken die eerder zijn uitgevoerd.

Taak-id

Beschrijving

Bulkbewerking-ID

Hiermee geeft u de unieke id voor elke bulkbewerking op.

Bestandsnaam

Hiermee geeft u de naam op van het invoerbestand dat is geüpload.

Object

Hiermee geeft u de naam op van het configuratiebestand waarvoor de bulkbewerking wordt uitgevoerd.

Status

Geeft de uitvoeringsstatus van de taak aan. De status kan een van de volgende zijn:

 1. Voltooid - Geeft aan dat de taak met succes is voltooid.

 2. Voltooid met fouten - Geeft aan dat de taak is voltooid, maar dat sommige records in het CSV-bestand fouten bevatten die niet zijn verwerkt.

 3. Mislukt - Geeft aan dat de bulkbewerkingstaak is mislukt tijdens de uitvoering.

 4. In uitvoering - Geeft aan dat de bulkbewerkingstaak wordt uitgevoerd.

 5. Nieuw - Geeft aan dat er een nieuw bulkbewerkingsverzoek is ontvangen en dat er een bulkbewerkingstaak wordt ingesteld.

Als er tijdens het uploadproces geen fouten optreden, verandert de status van Nieuw naar In behandeling naar Voltooid.

Ingediend door

Geeft de gebruikersnaam en de datum en de tijd op waarop de taak is gemaakt.

De recente bulkbewerkingen worden bovenaan weergegeven. Er kan slechts één bulkbewerking tegelijk actief zijn. Als er al een bulkbewerking wordt uitgevoerd, wordt de optie Nieuwe Bulkbewerking uitgeschakeld.

3

Klik op Nieuwe bulkbewerking.

Het dialoogvenster Bulkbewerkingen verschijnt.

4

Kies voor stap 1 een configuratieobject.

5

Kies een optie.

Voor stap 2 kiest u een bulkbewerking, en kiest u de optieImporterenof Exporteren.

 • Klik op Exporteren. Een lege sjabloon van het geselecteerde object wordt door de toepassing naar uw systeem gedownload.

 • Gebruik deze lege sjabloon om een CSV-bestand te maken en de configuratieobjecten te importeren.

 • Als uw CSV-bestand gereed is, klikt u op Importeren om het bestand te uploaden.

 • Selecteer het CSV-bestand dat moet worden geïmporteerd en klik op Openen. Als u het CSV-bestand wilt wijzigen, klikt u op Bestand Verwijderen.

  Zie het artikel voor informatie over de CSV-indeling voor elk configuratieobject.

 • Klik op Uploadenom het geselecteerde CSV-bestand te uploaden.

Het scherm Importstatus verschijnt.

6

U kunt sluiten en doorgaan op de achtergrond of wachten tot het proces is voltooid en op Sluiten klikken.

7

Klik in het dashboard Bulkbewerkingen op de taakvermelding om toegang te krijgen tot aanvullende informatie over die taak. Er verschijnt een dialoogvenster met aanvullende informatie over de taak.


 

Als de taakstatus 'Voltooid met fouten' is, klikt u op Fouten exporteren naar CSV om het bestand te downloaden en de fout weer te geven. Het CSV-bestand geeft de reden aan in de kolom Foutmelding. Repareer de fout in hetzelfde CSV-bestand in de corresponderende rij met de relevante veldinformatie. Klik op Importeren om het CSV-bestand opnieuw te uploaden.