Tilgængelighed af massefunktionen i Webex Contact Center-platforme:

 • Webex Contact Center-platform understøtter denne funktion.

 • Webex Contact Center 1.0- platformen understøtter ikke denne funktion.

Massehandlinger identificerer et konfigurationsobjekt entydigt ud fra dets navn. Hvis en række i en CSV-fil indeholder et navn, hvor objektet ikke findes, opretter Webex Contact Center et objekt med det navn. Hvis der findes et objekt med det pågældende navn i Webex Contact Center, opdateres det med værdierne for andre egenskaber, der er defineret i CSV-filen.

Generelt bruger konfigurationsobjekter CSV-filer til massehandlinger. Lydfiler kræver input i form af en zip-fil.

Brug funktionen til massehandlinger til at tilføje eller redigere følgende konfigurationsobjekter:

 1. Sted

 2. Arbejdstype

 3. indgangspunkt

 4. Indgangspunkt for udgående opkald

 5. Kø til indgående opkald

 6. Færdighedsdefinition

 7. Færdighedsprofil

 8. Ekstra kode

 9. Adressebog

 10. Teams

 11. Agentprofiler

 12. Brugere

 13. Brugerprofiler

 14. Lydfiler

 15. Tilknytning af DN til EP

 16. Udgående opkald – ANI

Følg disse trin for at udføre en massehandling:

1

Log ind på kundeorganisation ved at bruge URL-adressen https://admin.webex.com.

2

Gå til sektionen Tjenester i navigationsruden, og vælg Kontaktcenter > Massehandlinger.

Dashboardet for massehandlinger viser følgende oplysninger om job, der er udført tidligere.

Job-id

Beskrivelse

Massehandlings-id

Angiver det entydige id for hver massehandling.

Filnavn

Angiver navnet på den inputfil, der skal overføres.

Objekt

Angiver det konfigurationsfilnavn, som massehandlingen udføres for.

Status

Angiver jobbets udførelsesstatus. Status kan være en af følgende:

 1. Fuldført – angiver, at jobbet blev fuldført.

 2. Fuldført med fejl – angiver, at jobbet blev fuldført, men nogle poster i CSV-filen indeholdt fejl, som ikke blev behandlet.

 3. Mislykkedes – angiver, at massehandlingsjobbet mislykkedes under kørslen.

 4. Igangværende – angiver, at massehandlingsjobbet udføres.

 5. Ny – angiver, at der modtages en ny massehandlingsanmodning, og at der er oprettet et massehandlingsjob.

Hvis der ikke opstår fejl under migrationsprocessen, ændres status fra Ny til I gang til Fuldført.

Sendt af

Angiver brugernavnet og dato og klokkeslæt for oprettelse af jobbet.

De seneste massehandlinger vises øverst. Kun én massehandling kan være aktiv ad gangen. Hvis en massehandling allerede er i gang, deaktiveres indstillingen Ny massehandling.

3

Klik på Ny massehandling.

Dialogboksen Massehandlinger vises.

4

Vælg et konfigurationsobjekt i trin 1.

5

Vælg en indstilling.

For trin 2 skal du vælge en massehandling og vælge enten Importér eller Eksportér.

 • Klik på Eksportér. Programmet downloader en tom skabelon for det valgte objekt til systemet.

 • Brug denne tomme skabelon til at oprette en CSV-fil og importere konfigurationsobjekter.

 • Hvis din CSV-fil er klar, skal du klikke på Importér for at overføre filen.

 • Vælg den CSV-fil, der skal importeres, og klik på Åbn. Klik på Fjern fil for at ændre CSV-filen.

  Du kan få flere oplysninger om CSV-formatet for hvert konfigurationsobjekt i artiklen .

 • Klik på Overfør for at uploade den valgte CSV-fil.

Skærmen Importstatus vises.

6

Du kan enten lukke og fortsætte i baggrunden eller vente på, at processen udfyldes, og klikke på Luk.

7

I massehandlingsdashboardet skal du klikke på posten for at få adgang til yderligere oplysninger om det pågældende job. Der vises en dialogboks med yderligere oplysninger om jobbet.


 

Hvis jobstatus er "fuldført med fejl", skal du klikke på Eksporter fejl til CSV for at downloade filen og få vist fejlen. CSV-filen angiver årsagen i kolonnen med fejlmeddelelser. Ret fejlen i den samme CSV-fil i den tilhørende række med de relevante feltoplysninger. Klik på Importér for at overføre CSV-filen igen.