Filtrování uživatelů

Seznam můžete filtrovat tak, aby se zaměřil na typy uživatelů, které chcete spravovat, například podle rolí správce nebo uživatelů, kteří jsou na webu webu web webu webex Meetings.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé.

2

Klikněte na Filtr.

3

Vyberte filtry, které chcete použít v seznamu. Můžete filtrovat podle:

 • Správci– Filtruje seznam na základě rolí správců, kterým byly uživatelům přiřazeny.

 • WebyWebex – Filtruje seznam na základě toho, kterého jsou uživatelé webu Webex součástí. Vyberete-li tento filtr, přidá se do seznamu sloupec Typ účtu, který zobrazí, zda uživatelé mají tyto účty:
  • Hostitel– Uživatel má přiřazenou licenci webex Meetings.

  • Účastník– Uživatel se může ke schůzkám připojovat, nikoli je hostovat.

  • Pouze správce– uživatel má roli správce webu Webex.

  Pokud mají uživatelé účty nebo roli správce na více webech, zobrazí se sloupec webu Webex ... pro další weby a typ účtu se může zobrazit pouze jako hostitel, účastník a správce.

   

  Výběr více webů Webex zobrazí každý typ účtu, který uživatelé mají obecně, a nikoli pro konkrétní web Webex. Chcete-li zjistit, jaký konkrétní typ účtu mají uživatelé pro web Webex, doporučuje se filtrovat podle jednoho webu Webex.


 

Seznam se automaticky aktualizuje na základě filtrů, které vyberete. Kliknutím na tlačítko Obnovit můžete odstranit všechny filtry najednou.

Podrobnosti o stavu uživatele

Ve sloupci Stav se dozvíte, jestli jsou ve vaší organizaci uživatelé, kteří jsou neaktivní nebo kteří nebyli ověřeni. Pomocí těchto informací se můžete rozhodnout, jakou akci provést u konkrétního uživatelského účtu, například znovu odeslat ověřovací e-mail nebo odebrat uživatele z vaší organizace.

Licence služeb jsou přiřazeny uživatelům bez ohledu na jejich stav. Například neaktivní uživatel stále používá licenci. Licence můžete uživateli odebrat, pokud už služby nepotřebuje.

Stavy uživatelů mohou být následující:

 • Aktivní– Uživatel ověřil svou e-mailovou adresu a alespoň jednou se přihlásil.

 • Ověřeno– e-mailová adresa uživatele je ověřená, ale uživatel se nepřihlásil. Jejich stav se po přihlášení změní na Aktivní.

 • Neověřeno– Uživatel neověřil svou e-mailovou adresu. Uživateli můžete znovu odeslat další ověřovací e-mail.

 • Neaktivní– Uživatel byl deaktivován a již nemá přístup ke službám Webex.


   

  Uživatelé jsou automaticky smazáni, pokud byli v neaktivním stavu (deaktivováni) po dobu 30 dnů.

  Výjimkou jsou uživatelé, kteří jsou synchronizováni do Webexu ze služby Active Directory:

  • Když jsou uživatelé odstraněni ze služby AD a poté synchronizováni s Webexem, uživatelé se stanou neaktivními, ale jsou drženi pouze v neaktivním stavu po dobu 7 dnů, než budou odstraněni z Webexu.

  • Když jsou uživatelské účty zakázány ve službě AD a poté synchronizujete s Webexem, uživatelé se stanou neaktivními a jsou drženi v neaktivním stavu na dobu neurčitou.

Podrobnosti sloupce Akce

Stav uživatele můžete změnit ve sloupci Akce .


 

Pokud používáte Cisco Directory Connector pro synchronizaci uživatelů, můžete znovu odeslat pozvánky uživatelům v Centru řízení, ale nemůžete znovu aktivovat, deaktivovat nebo odstranit uživatele. Tyto akce je nutné provést ve službě Active Directory a potom znovu synchronizovat změny s Centrem řízení.

V závislosti na stavu můžete provést následující akce:

 • Znovu odeslat pozvánku– znovu odešle ověřovací e-mail uživatelům.

 • Znovu aktivovat uživatele– znovu aktivuje uživatele do předchozího stavu.

 • Deaktivovat uživatele– Deaktivuje uživatele a změní jejich stav na Neaktivní.

 • Odstranit uživatele– odstraní uživatele z vaší organizace.

Správa stavů uživatelů

Stavy uživatelů můžete spravovat ve sloupci Akce v Centru řízení.
1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé.

2

Klikněte na ikonu vedle uživatele.

3

Vyberte akci, kterou chcete provést.