Sdílení stolních počítačů v podpoře Cisco Webex

Plochu zákazníka si můžete prohlédnout v relaci podpory nebo sdílet plochu, abyste mohli problémy vyřešit. Můžete dokonce dát kontrolu nad svou plochou zákazníkovi a získat přístup k jejich, pokud vám bude uděleno oprávnění.

Zobrazení plochy zákazníka v relaci podpory Webex

Plochu zákazníka si můžete prohlédnout, aniž byste ji museli ovládat a sledovat ji, nebo jim poradit, jak naplánovat nebo vyřešit problém, který má.
  1Přejděte na řídicí panel CSR, panel ikon nebo okno s více soubory.
  • Na řídicím panelu csr vyberte kartu Plocha.

  • Na panelu ikon vyberte ikonu Dálkové ovládání.

  • V okně s vícesesadmi vyberte kartu Zákazník a pak vyberte kartu Sdílení.

  2Vyberte Zobrazení požadavku.

  Zobrazí se zpráva s informací, že váš zákazník obdržel vaši žádost. Zákazník musí vybrat OK v poli se zprávou, které se zobrazí na jeho obrazovce, aby vám udělil povolení.

  3Vyberte tlačítko OK.

  Poté, co vám zákazník udělí oprávnění k zobrazení plochy, zobrazí se jeho sdílená plocha v okně na obrazovce.

    

  Při prohlížení plochy zákazníka můžete přenášet soubory do počítače a z počítače zákazníka.

  Ovládání plochy zákazníka

  Plochu zákazníka můžete ovládat a pomáhat mu nebo mu instruovat, jak vyřešit problém, který má.

   1Přejděte na řídicí panel CSR, panel ikon nebo okno s více soubory.
   • Na řídicím panelu csr vyberte kartu Plocha.

   • Na panelu ikon vyberte ikonu Dálkové ovládání.

   • V okně s vícesesadmi vyberte kartu Zákazník a pak vyberte kartu Sdílení.

   2Vyberte Ovládací prvek požadavku. Zobrazí se zpráva s informací, že zákazník vaši žádost obdržel.

   Zákazník vám musí udělit oprávnění výběrem možnosti OK v poli se zprávou, které se zobrazí na jeho obrazovce.

   3Vyberte tlačítko OK.

   Poté, co vám zákazník udělí oprávnění k zobrazení plochy, zobrazí se jeho sdílená plocha v okně na obrazovce.

   4Vyberte tlačítko myši, abyste získali kontrolu nad plochou zákazníka.

   Zobrazení plochy zákazníkovi

   Plochu můžete zákazníkovi ukázat a zobrazit, jak vyřešit problém, který má.

    1Přejděte na řídicí panel CSR, panel ikon nebo okno s více soubory.
    • Na řídicím panelu csr vyberte kartu Plocha.

    • Na panelu ikon vyberte ikonu Dálkové ovládání.

    • V okně s vícesesadmi vyberte kartu Zákazník a pak vyberte kartu Sdílení.

    2Vyberte Sdílené zobrazení.

    Zobrazí se zpráva s informací, že zákazník vaši žádost obdržel. Zákazník vám musí udělit oprávnění výběrem možnosti OK v poli se zprávou, které se zobrazí na jeho obrazovce.

    3Vyberte tlačítko OK.

    Zobrazí se okno Zobrazení plochy, které indikuje, že sdílíte plochu.

    Poskytněte zákazníkovi kontrolu nad plochou

    Kdykoli během relace můžete zákazníkovi předat kontrolu nad plochou. Ovládání plochy lze použít k tomu, aby zákazník měl přístup k programům nebo souborům, ke kterým nemá v počítači přístup.

      

    Když dáte zákazníkovi kontrolu nad plochou, mohou v počítači otevřít všechny soubory nebo programy, které nejsou chráněny heslem.

     1Přejděte na řídicí panel CSR, panel ikon nebo okno s více soubory.
     • Na řídicím panelu csr vyberte kartu Plocha.

     • Na panelu ikon vyberte ikonu Dálkové ovládání.

     • V okně s vícesesadmi vyberte kartu Zákazník a pak vyberte kartu Sdílení.

     2Vyberte Ovládací prvek požadavku.

     Zákazník vám musí udělit oprávnění výběrem možnosti OK v poli se zprávou, které se zobrazí na jeho obrazovce.

     3Vyberte tlačítko OK.

     Plocha se zobrazí v okně sdílení na obrazovce zákazníka. V počítači se zobrazí okno Zobrazení plochy, které indikuje, že sdílíte plochu.

     4Řekněte zákazníkovi, aby klikl na myš kdekoli v okně, které sdílíte, abyste získali kontrolu nad plochou.

     Pokud již ukazujete plochu zákazníkovi, můžete ji nechat ovládat bez zastavení relace.

     Ukončení sdílení plochy se zákazníkem

      1Přejděte na panel ikon, záhlaví nebo pravý dolní roh plochy.
      • Na panelu ikon vyberte tlačítko Relace.

      • Na záhlaví libovolného otevřeného okna vyberte tlačítko Sdílení.

      • V pravém dolním rohu plochy vyberte ikonu Sdílení.

      2V nabídce, která se zobrazí, vyberte Zastavit sdílení.

      Cobrowse se svým zákazníkem v rámci relace kliknutí na tlačítko

      Než začnete

      Relaci klikni a připojení můžete zahájit tak, aby se se zákazníkem spojila. Relace klikni a připojení umožňuje automaticky sdílet okno, se kterým zákazník zahájil relaci.

      Okno zákazníka můžete zobrazit nebo ovládat.

      Cobrowsing vyžaduje WebACD. Další informace získáte od správce webu.

       1Přejděte na řídicí panel CSR, panel ikon nebo okno s více soubory.
       • Na řídicím panelu csr vyberte kartu Plocha.

       • Na panelu ikon vyberte ikonu Dálkové ovládání.

       • V okně s vícesesadmi vyberte kartu Zákazník a pak vyberte kartu Sdílení.

       2Vyberte Požádat o společné procházení > Zobrazení nebo Ovládací prvek .

       Zobrazí se zpráva s informací, že váš zákazník obdržel vaši žádost. Váš požadavek se zobrazí ve poli se zprávou na obrazovce zákazníka. Zákazník vám musí udělit oprávnění výběrem možnosti OK v poli se zprávou.

       3Vyberte tlačítko OK.

       Okno pro připojení kliknutím, se kterým zákazník původně zahájil relaci, se automaticky vybere jako okno, které budete sdílet se zákazníkem.

       Byl tento článek užitečný?