Kontrol lera kundens skriv bord i ett Webex support möte

Du kan visa kundens skrivbord utan att begära kontroll över det för att observera eller tala om för kunden hur man schemalägger eller felsöker ett problem.

1

Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.

 • På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

 • I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

 • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

2

Välj Begär vy.

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste välja OK i den meddelanderuta som visas på dennes skärm för att ge dig behörighet.

3

Välj OK.

När kunden gett dig behörighet att se skrivbordet visas dennes delade skrivbord i ett fönster på din skärm.


 

När du visar en kunds skrivbord kan du överföra filer till eller från kundens dator.

Styr kundens skrivbord

Du kan styra din kunds skrivbord för att hjälpa eller instruera denne om hur man felsöker ett problem.

1

Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.

 • På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

 • I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

 • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

2

Välj Begär kontroll. Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran.

Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i den meddelanderuta som visas på skärmen.

3

Välj OK.

När kunden gett dig behörighet att se skrivbordet visas dennes delade skrivbord i ett fönster på din skärm.

4

Välj musknappen för att ta kontroll över kundens skrivbord.

Visa ditt skrivbord för en kund

Du kan visa ditt skrivbord för din kund för att visa hur man felsöker ett problem som denne har.

1

Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.

 • På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

 • I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

 • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

2

Välj Dela vy.

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i den meddelanderuta som visas på skärmen.

3

Välj OK.

På din dator visas fönstret Skrivbordsvy, vilket innebär att du delar ditt skrivbord.

Lämna över kontrollen av ditt skrivbord till kunden

Under en supportsession kan du när som helst överlåta kontrollen över ditt skrivbord till kunden. Du kan ge kunden kontroll över ditt skrivbord om du vill ge kunden åtkomst till program eller filer som denne inte har tillgång till på sin dator.


När du ger kunden kontroll över ditt skrivbord kan denne öppna alla filer och program på datorn som inte är lösenordsskyddade.

1

Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.

 • På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

 • I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

 • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

2

Välj Begär kontroll.

Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i den meddelanderuta som visas på skärmen.

3

Välj OK.

Ditt skrivbord visas i ett delningsfönster på kundens skärm. På din dator visas fönstret Skrivbordsvy, vilket innebär att du delar ditt skrivbord.

4

Be kunden att klicka med musen var som helst i det fönster ni delar för att ta kontroll över ditt skrivbord.

Om du redan visar ditt skrivbord för en kund kan du låta kunden fjärrstyra det utan att stoppa sessionen.

Stoppa skrivbordsdelningen med kunden

1

Gå till ikonfältet, namnlisten eller det nedre högra hörnet av skrivbordet.

 • Välj knappen Session i ikonfältet.

 • Välj knappen Dela i namnlisten i valfritt öppet fönstret.

 • Välj ikonen Dela i det nedre högra hörnet av skrivbordet.

2

Markera Sluta dela i den meny som visas.

Samstyr med kunden i en Klicka-för-att-session

Innan du börjar

Du kan starta en klicka-för-att-ansluta-session för att samstyra med din kund. I en klicka-för-att-ansluta-session kan du automatiskt dela det fönster som kunden startade sessionen med.

Du kan se eller styra kundens fönster.

Samstyrning kräver WebACD. Kontakta din webbplatsadministratör för ytterligare information.

1

Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.

 • På CSR-instrumentpanelen väljer du fliken Skrivbord.

 • I ikonfältet väljer du ikonen Fjärrkontroll.

 • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

2

Välj begär samtidig bläddring > Visa eller Control.

Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Din begäran visas i en meddelanderuta på kundens skärm. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan.

3

Välj OK.

Det klicka-för-att-ansluta-fönster som kunden ursprungligen startade sessionen med väljs automatiskt som det fönster du delar med din kund.