Udostępnianie pulpitów w cisco Webex Support

Możesz wyświetlić pulpit klienta w sesji pomocy technicznej lub udostępnić pulpit, aby pomóc w pracy nad problemami. Możesz nawet przekazać kontrolę nad swoim pulpitem swojemu klientowi i uzyskać dostęp do jego, jeśli otrzymasz pozwolenie.

Wyświetlanie pulpitu klienta w sesji pomocy technicznej Webex

Możesz wyświetlić pulpit klienta bez konieczności kontrolowania go w celu obserwowania lub doradzania mu, jak zaplanować lub rozwiązać problem, który ma.
  1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
  • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Pulpit.

  • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

  • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

  2Wybierz pozycję Poproś o widok.

  Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że klient otrzymał Twoją prośbę. Klient musi wybrać przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie, aby udzielić Ci uprawnienia.

  3Wybierz opcję OK.

  Gdy klient udzieli Ci uprawnień do wyświetlenia swojego pulpitu, jego udostępniony pulpit pojawi się w oknie na ekranie.

    

  Podczas przeglądania pulpitu klienta można przesyłać pliki do i z komputera klienta.

  Kontroluj pulpit klienta

  Możesz kontrolować pulpit klienta, aby pomóc lub poinstruować go, jak rozwiązać problem, który ma.

   1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
   • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Pulpit.

   • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

   • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

   2Wybierz opcję Żądaj kontroli. Pojawi się komunikat informujący, że klient otrzymał Twoją prośbę.

   Klient musi udzielić Ci uprawnienia, wybierając przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie.

   3Wybierz opcję OK.

   Gdy klient udzieli Ci uprawnień do wyświetlenia swojego pulpitu, jego udostępniony pulpit pojawi się w oknie na ekranie.

   4Wybierz przycisk myszy, aby uzyskać kontrolę nad pulpitem klienta.

   Pokaż swój pulpit klientowi

   Możesz pokazać swój pulpit klientowi, aby wyświetlić, jak rozwiązać problem, który ma.

    1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
    • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Pulpit.

    • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

    • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

    2Wybierz udostępnij widok.

    Pojawi się komunikat informujący, że klient otrzymał Twoją prośbę. Klient musi udzielić Ci uprawnienia, wybierając przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie.

    3Wybierz opcję OK.

    Zostanie wyświetlone okno Widok pulpitu wskazujące, że udostępniasz pulpit.

    Przekaż kontrolę nad swoim komputerem klientowi

    W dowolnym momencie sesji możesz przekazać kontrolę nad pulpitem swojemu klientowi. Przekazanie kontroli nad pulpitem może umożliwić klientowi dostęp do programów lub plików, do których nie ma dostępu na swoim komputerze.

      

    Gdy przekażesz klientowi kontrolę nad pulpitem, będzie on mógł otwierać na komputerze dowolne pliki lub programy, które nie są chronione hasłem.

     1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
     • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Pulpit.

     • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

     • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

     2Wybierz opcję Żądaj kontroli.

     Klient musi udzielić Ci uprawnień, wybierając przycisk OK w oknie komunikatu wyświetlanym na ekranie.

     3Wybierz opcję OK.

     Pulpit pojawi się w oknie udostępniania na ekranie klienta. Na komputerze zostanie wyświetlone okno Widok pulpitu wskazujące, że udostępniasz pulpit.

     4Powiedz klientowi, aby kliknął myszą w dowolnym miejscu w oknie, które udostępniasz, aby uzyskać kontrolę nad pulpitem.

     Jeśli pulpit jest już wyświetlany klientowi, możesz pozwolić klientowi kontrolować go bez zatrzymywania sesji.

     Zatrzymaj udostępnianie pulpitu klientowi

      1Przejdź do zasobnika ikon, paska tytułu lub prawego dolnego rogu pulpitu.
      • Na pasku ikon wybierz przycisk Sesja.

      • Na pasku tytułu dowolnego otwartego okna wybierz przycisk Udostępnianie.

      • W prawym dolnym rogu pulpitu wybierz ikonę Udostępnianie.

      2W wyświetlonym menu wybierz Zatrzymaj udostępnianie.

      Współpracuj z klientem w ramach sesji Click-To

      Zanim zaczniesz

      Możesz rozpocząć sesję "kliknij, aby połączyć", aby przeglądać z klientem. Sesja "kliknij, aby połączyć" umożliwia automatyczne udostępnianie okna, w którym klient rozpoczął sesję.

      Możesz przeglądać lub kontrolować okno klienta.

      Współbryglowanie wymaga WebACD. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy udać się do administratora witryny.

       1Przejdź do pulpitu nawigacyjnego CSR, zasobnika ikon lub okna multisesji.
       • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Pulpit.

       • Na pasku ikon wybierz ikonę Pilot zdalnego sterowania.

       • W oknie wielosesyjny wybierz kartę Klient, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.

       2Wybierz opcję Poproś o współprzeejsłę > Wyświetl lub Kontroluj.

       Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że klient otrzymał Twoją prośbę. Twoje żądanie pojawi się w oknie komunikatu na ekranie klienta. Klient musi udzielić Ci uprawnienia, wybierając przycisk OK w oknie komunikatu.

       3Wybierz opcję OK.

       Okno typu "kliknij, aby połączyć", w którym klient pierwotnie rozpoczął sesję, jest automatycznie wybierane jako okno, które będzie udostępniać klientowi.

       Czy ten artykuł był pomocny?