• Generování protokolů je k dispozici pro uživatele s úplným přístupem správce. Správci jen pro čtení mohou získat přístup, když Automatické hlášení o havárii bylo pro organizaci povoleno . Tuto funkci lze povolit na stránce Nastavení .

  • Ze zařízení, které je offline, nelze generovat protokoly. Jakékoli dříve vygenerované protokoly si můžete stáhnout, i když je zařízení offline.

  • Protokoly neobsahují PII.

  • Propojená zařízení Webex Edge pro zařízení pro zařízení musí používat CE9.14.3 nebo novější. Chcete-li generovat protokoly z prostředí Control Hub z těchto zařízení, musíte ji na zařízení nejprve povolit. Nastavte konfiguraci režimu Logging Upload Mode na hodnotu Zapnuto.

1

V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com přejděte na Zařízení a vyberte zařízení, ze kterého chcete generovat protokoly.

2

Přejděte do části Podpora a Protokoly zařízení . Kliknutím na možnost Generovat protokol vygenerujete nový balíček protokolů.

Nové protokoly jsou přidány do seznamu dříve vygenerovaných svazků protokolů. Klikněte Stáhnout vedle balíčku protokolů, který potřebujete, a přejděte k řešení potíží.

Protokoly se automaticky odesílají do centra technické podpory (TAC) společnosti Cisco. Pokud kontaktujete středisko TAC, zkopírujte ID zpětné vazby a přiložte je k případ podpory.