• Generování protokolů je k dispozici pro ty, kteří mají plný přístup správce. Správci jen pro čtení mohou získat přístup, pokud je pro organizaci povoleno automatické hlášení o selhání. To lze povolit na stránce Nastavení.

  • Protokoly nelze generovat ze zařízení, které je offline. Všechny dříve vygenerované protokoly si můžete stáhnout, i když je zařízení offline.

  • Protokoly neobsahují PII.

  • Webex Edge pro zařízení propojená zařízení musí být spuštěna CE9.14.3 nebo novější. Chcete-li generovat protokoly z Control Hubu z těchto zařízení, musíte je nejprve povolit na zařízení. Nastavte režim protokolování CloudUpload konfigurace na Zapnuto.

1

V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com, přejděte na Zařízení a vyberte zařízení, ze kterého chcete generovat protokoly.

2

Přejděte na Podpora a správa protokolů. Kliknutím na Generovat protokol vygenerujte nový balíček protokolů.

Nové protokoly jsou přidány do seznamu dříve vygenerovaných balíčků protokolů. Klikněte na Stáhnout vedle potřebného balíčku protokolu a pokračujte v řešení potíží.

Protokoly jsou automaticky odesílány do Centra technické pomoci (TAC) společnosti Cisco. Pokud se obrátíte na TAC, zkopírujte ID zpětné vazby a zahrňte ho do případu podpory.