• Generování protokolů je k dispozici pro ty, kteří mají plný přístup administrátora. Administrátoři mohou získat přístup pouze pro čtení, pokud bylo pro organizaci povoleno automatické hlášení pádů. To lze povolit na stránce Nastavení.

  • Nemůžete generovat protokoly ze zařízení, které je offline. Můžete stáhnout všechny dříve vygenerované protokoly, i když je zařízení offline.

  • Záznamy nezahrnují identifikovatelné osobní údaje.

  • Zařízení připojená k Webex Edge for Devices musí mít CE9.14.3 nebo novější. Chcete-li generovat protokoly z Control Hubu z těchto zařízení, musíte jej nejprve povolit na zařízení. Nastavte konfiguraci Logging CloudUpload Mode na On.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do části Zařízení https://admin.webex.com a vyberte zařízení , ze kterého chcete generovat protokoly.

2

Přejděte do sekce Záznamy o podpoře a zařízení. Klepnutím na tlačítko Generovat protokol vygenerujete nový balíček protokolů.

Nové protokoly jsou přidány do seznamu dříve vygenerovaných svazků protokolů. Klikněte na tlačítko Stáhnout vedle balíčku protokolů, který potřebujete, a pokračujte k řešení problémů.

Protokoly jsou automaticky odesílány do Centra technické pomoci (TAC) společnosti Cisco. Pokud kontaktujete TAC, zkopírujte ID zpětné vazby a vložte jej do svého případu podpory.