• Generovanie denníkov je k dispozícii pre používateľov s úplným prístupom správcu. Správcovia iba na čítanie môžu získať prístup, keď Automatické hlásenie o zlyhaní bolo pre organizáciu povolené. Toto je možné povoliť z nastavenie stránku.

  • Nemôžete generovať denníky zo zariadenia, ktoré je offline. Všetky predtým vygenerované protokoly si môžete stiahnuť, aj keď je zariadenie offline.

  • Denníky neobsahujú PII.

  • Zariadenia prepojené s Webex Edge for Devices musia používať CE9.14.3 alebo novšiu. Ak chcete generovať denníky z Control Hub z týchto zariadení, musíte to najskôr povoliť na zariadení. Nastavte konfiguráciu Režim nahrávania do cloudu na Zap.

1

Z pohľadu zákazníka na https://admin.webex.com , ísť do Zariadenia a vyberte zariadenie, z ktorého chcete generovať protokoly.

2

Ísť do podpora a Denníky zariadenia . Kliknite Generovať denník na vygenerovanie nového balíka denníkov.

Nové protokoly sa pridajú do zoznamu predtým vygenerovaných balíkov protokolov. Kliknite Stiahnuť ▼ vedľa balíka denníkov, ktorý potrebujete, a pokračujte v odstraňovaní problémov.

Protokoly sa automaticky odosielajú do Centra technickej asistencie (TAC) spoločnosti Cisco. Ak kontaktujete TAC, skopírujte ID spätnej väzby a zahrňte ho do svojho prípadu podpory.