• יצירת יומנים זמינה עבור אלה עם גישת מנהל מלאה. מנהלי מערכת לקריאה בלבד יכולים לקבל גישה, כאשר דיווח קריסות אוטומטי הפך לזמין עבור הארגון. ניתן להפעיל זאת מהדף 'הגדרות' .

  • לא ניתן ליצור יומני רישום ממכשיר שאינו מקוון. באפשרותך להוריד יומנים שנוצרו בעבר גם כאשר המכשיר אינו מקוון.

  • יומני הרישום אינם כוללים PII.

  • Webex Edge עבור התקנים המקושרים התקנים צריך לפעול CE9.14.3 ואילך. כדי ליצור יומני רישום מ-Control Hub ממכשירים אלה, תחילה עליך להפוך אותו לזמין במכשיר. הגדר את התצורה רישום מצב CloudUpload למצב מופעל.

1

על הצגת הלקוח עלhttps://admin.webex.com , עבור אל התקנים ובחר את המכשיר שממנו ברצונך ליצור יומנים.

2

עבור אל תמיכה ויומני מכשירים. לחץ על צור יומן כדי ליצור חבילת יומן רישום חדשה.

יומני הרישום החדשים מתווספים לרשימת חבילות יומני הרישום שנוצרו בעבר. לחץ על הורד לצד חבילת יומן הרישום הדרושה לך והמשך לפתרון בעיות.

יומני הרישום נשלחים באופן אוטומטי למרכז הסיוע הטכני (TAC) של Cisco. אם תיצור קשר עם TAC, העתק את מזהה המשוב וכלול אותו במקרה התמיכה שלך.