• Generisanje evidencija je dostupno za one sa punim pristupom administratorima. Administratori koji su samo za čitanje mogu da dobiju pristup kada je omogućeno automatsko izveštavanje o padu za organizaciju. Ovo se može omogućiti sa stranice "Postavke".

  • Ne možete da generišete evidencije sa uređaja koji je van mreže. Sve prethodno generisane evidencije možete preuzeti čak i kada je uređaj van mreže.

  • Evidencije ne uključuju PII.

  • Webex Edge za uređaje povezane sa uređajima mora da radi pod programom CE9.14.3 ili noviji. Da biste generisali evidencije iz kontrolnog čvorišta sa ovih uređaja, potrebno je da ih prvo omogućite na uređaju. Podesite režim vođenja evidencije o konfiguraciji u cloudUpload režimu na "On".

1

U prikazu klijenta dalje https://admin.webex.com, idite na opciju "Uređaji" i izaberite uređaj sa kojeg želite da generišete evidencije.

2

Idite na podršku i upravljajte evidencijama. Kliknite na dugme "Generiši evidenciju" da biste generisali novi svežanj evidencije.

Nove evidencije se dodaju na listu prethodno generisanih zavežljaja evidencije. Kliknite na dugme Preuzmi pored paketa evidencije koji vam je potreban i nastavite sa rešavanjem problema.

Evidencije se automatski šalju u Cisco-jev Centar za tehničku pomoć (TAC). Ako se obratite TAC-u, kopirajte ID povratnih informacija i uključite ga u slučaj podrške.