• Generisanje evidencija je dostupno za one sa potpunim administratorski pristupom. Administratori samo za čitanje mogu da dobiju pristup kada je omogućeno automatsko izveštavanje o padu za organizaciju. Ovo možete da omogućite na stranici " Podešavanja ".

  • Ne možete generisati evidencije sa uređaja koji je van mreže. Možete preuzeti bilo koje prethodno generisane evidencije čak i kada je uređaj van mreže.

  • Evidencije ne uključuju PII.

  • Webex Edge za uređaje povezane uređaje treba da rade CE9.14.3 ili noviji. Da biste generisali evidencije iz Control Hub sa ovih uređaja, najpre morate da ga omogućite na uređaju. Podesite režim evidentiranja oblaka na "Uključeno".

1

U prikazu klijenta u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Uređaji i izaberite uređaj sa kog želite da generišete evidencije.

2

Idite na evidencije podrške i uređaja. Kliknite na "Generiši evidenciju" da biste generisali novi paket evidencija.

Nove evidencije se dodaju na listu prethodno generisanih paketa evidencija. Kliknite na " Preuzmi pored paketa evidencija" koji vam je potreban i nastavite da biste rešili probleme.

Evidencije se automatski šalju centru Cisco centru za tehničku pomoć (TAC). Ako kontaktirate TAC, kopirajte ID povratnih informacija i uključite ga u svoj podrška slučaja.