• Generisanje evidencija je dostupno za one sa potpunim administratorski pristupom. Administratori samo za čitanje mogu da dobiju pristup kada je omogućeno automatsko izveštavanje o padu za organizaciju. Ovo se može omogućiti na stranici "Podešavanja ".

  • Ne možete generisati evidencije sa uređaja koji je van mreže. Možete preuzeti bilo koje prethodno generisane evidencije čak i kada je uređaj van mreže.

  • Evidencije ne uključuju PII.

  • Webex Edge za uređaje povezane uređaje treba da rade CE9.14.3 ili noviji. Da biste generisali evidencije iz Control Hub sa ovih uređaja, najpre morate da ga omogućite na uređaju. Podesite konfiguraciju Na "Uključeno" režim evidentiranja cloudUpload-a .

1

U prikazu klijenta idite https://admin.webex.com na "Uređaji " i izaberite uređaj sa kojih želite da generišete evidencije.

2

Idite u evidencije podrške i uređaja . Kliknite na "Generiši evidenciju" da biste generisali novi paket evidencija.

Nove evidencije se dodaju na listu prethodno generisanih paketa evidencija. Kliknite na " Preuzmi pored paketa evidencija" koji vam je potreban i nastavite da biste rešili probleme.

Evidencije se automatski šalju centru Cisco centru za tehničku pomoć (TAC). Ako kontaktirate TAC, kopirajte ID povratnih informacija i uključite ga u svoj podrška slučaja.