• Generering av logger er tilgjengelig for logger med full administratortilgang. Skrivebeskyttede administratorer kan få tilgang når Automatisk krasjrapportering er aktivert for organisasjonen. Dette kan aktiveres fra Innstillinger-siden.

  • Du kan ikke generere logger fra en enhet som er frakoblet. Du kan laste ned tidligere genererte logger selv når enheten er frakoblet.

  • Loggene inkluderer ikke PII.

  • Enheter som er koblet til Webex Edge for Devices, må kjøre CE9.14.3 eller nyere. Hvis du vil generere logger fra Control Hub fra disse enhetene, må du aktivere den på enheten først. Sett Konfigurasjonen Logging CloudUploadMode til På.

1

I kundevisningen på https://admin.webex.com, gå til Enheter og velg enheten du vil generere logger fra.

2

Gå ti Support og Administrer logger. Klikk på Generer logg for å generere en ny loggbunt.

De nye loggene legges til i listen over tidligere genererte loggbunter. Klikk på Last ned ved siden av loggbunten du trenger, og fortsett å feilsøke.

Loggene sendes automatisk til Ciscos Technical Assistance Center (TAC). Hvis du kontakter TAC, kopierer du tilbakemeldings-IDen og inkluderer den i supportsaken.