• Generering av logger er tilgjengelig for logger med full administratortilgang. Skrivebeskyttede administratorer kan få tilgang, når Automatisk krasjrapportering har blitt aktivert for organisasjonen. Dette kan aktiveres fra Innstillinger side.

  • Du kan ikke generere logger fra en enhet som er frakoblet. Du kan laste ned tidligere genererte logger selv når enheten er frakoblet.

  • Loggene inkluderer ikke PII.

  • Enheter som er koblet til Webex Edge for Devices, må kjøre CE9.14.3 eller nyere. Hvis du vil generere logger fra Control Hub fra disse enhetene, må du aktivere den på enheten først. Angi konfigurasjonen Logger CloudUpload-modus til På.

1

På kundevisningen påhttps://admin.webex.com , gå til Enheter og velg enheten du vil generere logger fra.

2

Gå til Støtte og Enhetslogger . Klikk på Generer logg for å generere en ny loggpakke.

De nye loggene legges til i listen over tidligere genererte loggbunter. Klikk på Last ned ved siden av loggpakken du trenger, og fortsett til feilsøking.

Loggene sendes automatisk til Ciscos Technical Assistance Center (TAC). Hvis du kontakter TAC, kopierer du tilbakemeldings-IDen og inkluderer den i supportsaken.