• Generowanie dzienników jest dostępne dla osób z pełnym dostępem administratora. Administratorzy tylko do odczytu mogą uzyskać dostęp, gdy w organizacji włączono automatyczne raportowanie awarii. Można to włączyć na stronie Ustawienia.

  • Nie można generować dzienników z urządzenia, które jest w trybie offline. Możesz pobrać dowolne wcześniej wygenerowane dzienniki, nawet gdy urządzenie jest w trybie offline.

  • Dzienniki nie zawierają piI.

  • Urządzenia połączone Webex Edge for Devices muszą mieć dostęp do CE9.14.3 lub nowszej. Aby wygenerować dzienniki z Control Hub z tych urządzeń, musisz najpierw włączyć go na urządzeniu. Ustaw konfigurację Rejestrowanie trybu CloudUpload na Włączone.

1

W widoku klienta przejdź https://admin.webex.comdo pozycji Urządzenia i wybierz urządzenie, z których chcesz wygenerować dzienniki.

2

Przejdź do strony Pomoc techniczna i zarządzanie dziennikami. Kliknij przycisk Generuj dziennik, aby wygenerować nowy pakiet dzienników.

Nowe dzienniki zostaną dodane do listy wcześniej wygenerowanych pakietów dzienników. Kliknij Pobierz obok potrzebnego pakietu dziennika i przejdź do rozwiązywania problemów.

Dzienniki są automatycznie wysyłane do Centrum Pomocy Technicznej (TAC) firmy Cisco. Jeśli skontaktujesz się z TAC, skopiuj identyfikator opinii i dołącz go do swojego przypadku pomocy technicznej.