• Det går att generera loggar för dem med fullständig administratörsbehörighet. Skrivskyddade administratörer kan få åtkomst när Automatisk kraschrapportering har aktiverats för organisationen. Detta kan aktiveras på sidan Inställningar .

  • Du kan inte skapa loggar från en enhet som är offline. Du kan hämta alla tidigare genererade loggar även när enheten är offline.

  • Loggarna inkluderar inte PII.

  • Webex Edge för enheter länkade enheter måste köras CE9.14.3 eller senare. För att skapa loggar från Control Hub från dessa enheter måste du först aktivera den på enheten. Ställ in konfigurationsläget Logging Cloud Upload till On.

1

I kundvyn på https://admin.webex.com går du till Enheter och väljer den enhet som du vill generera loggar från.

2

Gå till Support och Enhetsloggar . Klicka på Generera logg för att generera ett nytt loggpaket.

De nya loggarna läggs till i listan över tidigare genererade loggbuntar. Klicka på Hämta bredvid det loggpaket du behöver och fortsätt till felsökning.

Loggarna skickas automatiskt till Ciscos TAC (Technical Assistance Center). Om du kontaktar TAC kopierar du feedback-ID:t och inkluderar det i ditt supportärende.