• Generering av loggar är tillgänglig för de som har fullständig administratörsåtkomst. Skrivskyddade administratörer får åtkomst när automatisk kraschrapportering har aktiverats för organisationen. Detta kan aktiveras på sidan Inställningar.

  • Du kan inte skapa loggar från en enhet som är offline. Du kan hämta tidigare skapade loggar även när enheten är offline.

  • Loggarna inkluderar inte PII.

  • Webex Edge för enheter länkade enheter måste köra CE9.14.3 eller senare. För att skapa loggar från Control Hub från dessa enheter måste du först aktivera dem på enheten. Ställ in konfigurationen Loggning CloudUpload Mode på På.

1

I kundvyn på går https://admin.webex.com du till Enheter och väljer den enhet som du vill skapa loggar från.

2

Gå till Support- och enhetsloggar. Klicka på Generera logg om du vill skapa ett nytt loggpaket.

De nya loggarna läggs till i listan över tidigare skapade loggpaket. Klicka på Hämta bredvid det loggpaket du behöver och fortsätt för att felsöka.

Loggarna skickas automatiskt till Ciscos tekniska hjälpcenter (TAC). Om du kontaktar TAC kopierar du feedback-ID:t och inkluderar det i ditt supportfall.