• Volání– Zavolejte relevantním kontaktům v rámci záznamu Salesforce nebo vytočte libovolné číslo pomocí globálního vytáčeče.

 • Zpráva– Vytvořte a spravujte prostory přidružené k objektu Salesforce. Pomocí zpráv na místě můžete připojit obsah ke zprávě a získat přístup k předchozímu obsahu prostoru.

 • Seznamte se– Spravujte schůzky, aniž byste opustili Salesforce. Naplánujte schůzky jedním kliknutím a připojte se k nim a přidružte příslušné informace o schůzce k objektu Salesforce.

Salesforce Enterprise Edition

Tato integrace vyžaduje minimálně Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v tématu Salesforce Editions.

Moje doména v organizaci Salesforce

Pokud chcete používat součásti Lightning, musíte nasadit moji doménu v organizaci. Další informace najdete v dokumentaci My Domain Salesforce.

Přístup uživatelů v Centru ovládacích prvku

Je nutné nakonfigurovat přístup uživatelů k integracím ve vaší organizaci.

 • Bez balíčku Pro Pack– Pokud máte základní Ovládací centrum , můžete povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím pro všechny uživatele.

 • S propackem –s balíčkem Pro Packmáte pokročilé funkce pro správu přístupu uživatelů k integracím.

Další informace najdete v tématu Konfigurace přístupu uživatelů k integracím.

1

Přihlaste se k produkčnímu prostředí Salesforce pomocí přihlašovacích údajů správce (instalační adresa URL obsahuje subdoménu my.salesforce.com).

2

Zvolte Instalovat pouze pro správce azkontrolujte, zda uznávám. Dále klikněte na Instalovat.

3

Klikněte na Ano, udělte přístup k těmto webům třetích strana potom klikněte na Pokračovat v seznamu důvěryhodných webů CSP.

Další informace o důvěryhodných webech požadovaných pro služby Webex naleznete v tématu Síťové požadavky na služby Webex.

4

Po instalaci balíčku přejděte na kartu Správce Webexu v Salesforce.


 

Ponechte kartu Webex Admin otevřenou, protože ji budete potřebovat pro pozdější kroky konfigurace.

Než začnete

Tyto kroky vyžadují přístup k vývojářskému účtu Cisco (https://developer.webex.com).

1

Přejděte na referenční > rozhraní API, > získat vlastní údaje (další informace najdete v dokumentaci k získání vlastních podrobností) a zkopírovat přístupový token pro autorizaci.

2

Vložte přístupový token do pole Přístupový token do okna Nastavení integrace Webex na stránce Správce Webexu na salesforce.com a klikněte na Uložit.

3

Klikněte na tlačítko Zaregistrovat.

Pokud je integrace úspěšná, zobrazí se zpráva o úspěchu.


 

U hlavních verzí je nutné přístupový token znovu zaregistrovat v Salesforce.

4

(Volitelné) Pokud chcete zkontrolovat stav integrace, zadejte přístupový token stejného uživatele a klikněte na Uložit.


 

Stav integrace můžete zkontrolovat pouze pomocí přístupového tokenu patřícího stejnému uživateli, kterého jste původně použili.

Přístupové tokeny zkopírované z portálu pro vývojáře jsou platné po dobu 12 hodin.

Se stavem integrace se zobrazí následující okno:

 • Stav integrace můžete zkontrolovat pouze pomocí přístupového tokenu, který jste původně použili.

 • Pokud se zobrazí tlačítko Zrušit registraci, integrace fungovala.

Vytvoření webu je vyžadováno pro funkci příchozího a odchozího volání.

Než začnete

K vytvoření webu vyžaduje váš účet profil správce systému Salesforce a sadu oprávnění správce Webexu.

1

V části Správce Webexu klikněte na Vytvořit web.

2

Během vytváření webu zkontrolujte stav nebo potom ověřte vytvoření webu, přejděte na stránku Salesforce Setup > Domain and Sites > Weby a zkontrolujte, zda byl vytvořen web s názvem "Webex for Salesforce".

3

V aplikaci Webex Admin klikněte na Aktualizovat profil.

4

Zkontrolujte, zda web "Webex for Salesforce Profile", který je vytvořen společně s webem "Webex for Salesforce", má přístup k těmto vrcholovým třídám.

Co dělat dál

Pokračujte v nastavení aplikace v další části.

Než začnete

Vytvořte web pro volání.

1

Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.

2

Na stránce Nastavení vyhledejte Správce aplikací a z výsledků vyberte požadovanou možnost.

3

Pomocí Správce aplikací nakonfigurujte, které funkce Webexu se mají vztahovat na které části aplikací Salesforce, aby uživatelé Služby Salesforce mohli testovat funkce Webexu ve své aplikaci. Integraci lze použít pouze v aplikacích Lightning.


 

Pro rychlé akce volání jsou podporovány všechny standardní a vlastní objekty Salesforce.

 • Webex Home Pod Component— Jediný způsob, jak se uživatelé mohou odhlásit. Klikněte na Upravit stránku z pravého horního rychlostního stupně a potom ji přetáhněte.

 • Komponenta Prostory Webex– k dispozici pro přidání do oddílu podrobností záznamu Salesforce. Klikněte na Upravit stránku z pravého horního rychlostního stupně a potom komponentu přetáhněte.

 • Komponenta webex schůzek– k dispozici pro přidání do oddílu podrobností záznamu Salesforce. Klikněte na Upravit stránku z pravého horního rychlostního stupně a potom komponentu přetáhněte.

 • Služby Kalendáře schůzek Webex– k dispozici pro přidání do libovolné části rozložení stránky záznamu Salesforce. Tato součást umožňuje dostupnost kalendáře při vytváření nebo úpravách schůzky Webex.

 • Komponenta chatu Webex– k dispozici pro přidání na panel nástrojů Salesforce. V části Setup > App Manager vyberte a upravte požadovanou aplikaci. Přejděte na Položky nástrojů a potom z položky Přidatužitečnou položkuvyberte Webex. Nastavte šířku panelu na 420, nastavte výšku panelu na 460a nastavte možnost Start automaticky na hodnotu True a potom klikněte na Uložit .

Po přidání komponent do rozložení poskytněte přístup k komponentám pomocí sad oprávnění.

1

Přejděte na nastavení Salesforce > sady oprávnění pro správu sad Permision Webex:

 • Uživatelé Webexu, kteří nejsou správci – Přiřaďte sadu oprávnění uživatele Cisco Webex.

 • Uživatelé Webexu pro správu – Přiřaďte uživateli Cisco Webex a sady oprávnění Cisco Webex Admin.

2

Po přidání komponent se přihlaste z přihlašovací komponenty správce Webexu na obrazovce Správce Webex a v levém dolním rohu obrazovky se zobrazí widget Webex.


 

Uživatelé se musí přihlásit pomocí svých osobních přihlašovacích údajů Webexu, aby měli přístup k komponentám Spaces and Chat.

Až bude k dispozici nový balíček, postupujte podle pokynů v tématu Instalace aplikace Webex v Salesforce. Nejprve nemusíte odinstalovat starou verzi a neztratíte nakonfigurovaná nastavení.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je stáhnout, najdete v poznámkách k verzi integrace Webex Salesforce.

Než začnete

Před odinstalací sady Webex for Salesforce pack se ujistěte, že jste také odstranili všechny součásti aplikace Lightning Webex v rozloženích stránky blesku, položkách nástrojů, rozloženích stránek objektů, sadách oprávnění a webech.

1

V aplikaci Salesforce Setup přejděte na aplikace > obalové > nainstalovanébalíčky.

2

Odinstalujte sadu Webex for Salesforce.

Po dokončení odinstalace obdržíte e-mailové oznámení.