Vytvořit často používané věty a skupiny

Správci webu mohou vytvořit skupinu často používaných vět, které může agent používat během relace podpory. Nové skupiny nebo věty lze kdykoli přidat.

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V nabídce Webex Support přejděte do nabídky WebACD a vyberte možnost Nastavení.

4

Přejděte do části Předvolby konverzace a vyberte odkaz Knihovna frází konverzace.

5

Na stránce Často používané skupiny vět klikněte na Přidat novou skupinu, zadejte název skupiny a klikněte na Uložit.

6

Chcete-li přidat skupinu vět, klikněte v části Často používané věty na možnost Přidat novou větu.

7

V okně Přidat často používanou větu zadejte název věty a do pole Věta zadejte obsah věty.

Z rozevíracího seznamu lze vybrat proměnné a umístit je do věty.

8

Chcete-li zkopírovat často používanou větu, klikněte na Kopírovat z..., vyberte větu a klikněte na Kopírovat a vytvořte duplikát, který lze upravit.

9

V okně Kopírovat z často používaných vět vyberte větu a kliknutím na tlačítko Kopírovat vytvořte duplikát, který lze upravit.

10

Klikněte na možnost Uložit.

Přiřazení skupin vět k agentům a frontám

Jakmile správce webu vytvoří často používané větové skupiny, může být přiřazen ke konkrétním agentům nebo ke konkrétním frontám relace podpory. Agentům i frontám lze přiřadit více často používaných větných skupin.

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V nabídce Webex Support přejděte do nabídky WebACD a vyberte možnost Nastavení.

4

Přejděte do části Předvolby konverzace a vyberte odkaz Knihovna frází konverzace.

5

Vyberte skupinu, která má být změněna, a zvolte kartu Přiřazení agenti a fronty.

6

Chcete-li vybrat skupinu, která má být přidružena ke všem agentům a frontám, zaškrtněte políčko.

7

V poli Agenti zvýrazněte agenty, kteří jsou přiřazeni ke skupině, a potom klikněte na Přidat.

8

V poli Fronty zvýrazněte fronty přidružené ke skupině a klikněte na tlačítko Přidat.

9

Klikněte na možnost Uložit.