Vytváření často používaných vět a skupin

Správci webu mohou vytvořit skupinu často používaných vět, které může agent použít během relace podpory. Nové skupiny nebo věty lze kdykoli přidat.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Podpora Webex přejděte na WebACD a vyberte Nastavení .

4

Přejděte do sekce Předvolby chatu a vyberte odkaz Knihovna frází chatu.

5

Na stránce Skupiny často používaných vět klikněte na Přidat novouskupinu , zadejte název skupiny a klikněte na Uložit.

6

Pokud chcete přidat skupinu vět, klikněte v části Často používané věty na Přidat novouvětu.

7

V okně Přidat často používanou větu zadejte název věty a zadejte obsah věty do pole Věta.

Možnosti proměnných lze vybrat z rozevíracího seznamu, který chcete umístit do věty.

8

Pokud chcete zkopírovat často používanou větu, klikněte na Kopírovat z..., vyberte větu a kliknutím na Kopírovat vytvořte duplikát, který lze upravit.

9

V okně Kopírovat z často používaných vět vyberte větu a kliknutím na Kopírovat vytvořte duplikát, který lze upravit.

10

Klikněte na položku Uložit.

Přidružení skupin vět k agentům a frontám

Jakmile správce webu vytvoří často používané skupiny vět, mohou být přidruženy ke konkrétním agentům nebo ke konkrétním frontám relací podpory. Agentům i frontám lze přiřadit více často používaných skupin vět.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Podpora Webex přejděte na WebACD a vyberte Nastavení .

4

Přejděte do sekce Předvolby chatu a vyberte odkaz Knihovna frází chatu.

5

Vyberte skupinu, která se má změnit, a zvolte kartu Přidružení agenti a fronty.

6

Chcete-li vybrat skupinu, která má být přidružena ke všem agentům a frontám, zaškrtněte políčko.

7

V poli Agenti zvýrazněte agenty, kteří jsou přidruženi ke skupině, a klikněte na Přidat.

8

V poli Fronty zvýrazněte fronty přidružené ke skupině a klikněte na Přidat.

9

Klikněte na položku Uložit.