Kreiranje često korišćenih rečenica i grupa

Administratori lokacije mogu da kreiraju grupu često korišćenih rečenica koje agent može da koristi tokom sesije podrške. Nove grupe ili rečenice se mogu dodati u bilo kom trenutku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webex idite na WebACD i izaberite stavku Postavke.

4

Idite u odeljak Željene postavke ćaskanja i izaberite vezu "Biblioteka šat fraza".

5

Na stranici "Često korišćene grupe rečenica" kliknite na dugme Dodaj novugrupu , unesite ime grupe, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

6

Da biste dodali grupu rečenica, u odeljku Često korišćene rečenice kliknite na dugme Dodaj novu rečenicu.

7

U prozoru "Dodavanje često korišćene rečenice" unesite ime rečenice, a zatim unesite sadržaj rečenice u polje Rečenica.

Promenljive opcije se mogu izabrati sa padajuće liste da bi se stavile u rečenicu.

8

Da biste kopirali često korišćenu rečenicu, kliknite na dugme Kopiraj iz...izaberite rečenicu i kliknite na dugme "Kopiraj" da biste napravili duplikat koji se može uređivati.

9

U prozoru Kopiraj iz često korišćenih rečenica izaberite rečenicu i kliknite na dugme Kopiraj da biste napravili duplikat koji se može uređivati.

10

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Poveži grupe rečenica sa agentima i redovima

Kada administrator lokacije kreira često korišćene grupe rečenica, one mogu biti povezane sa određenim agentima ili sa određenim redovima sesije podrške. Agentima i redovima se može dodeliti više često korišćenih rečenica.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webex idite na WebACD i izaberite stavku Postavke.

4

Idite u odeljak Željene postavke ćaskanja i izaberite vezu "Biblioteka šat fraza".

5

Izaberite grupu koju želite da promenite i odaberite karticu Povezani agenti i redovi.

6

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste izabrali grupu koja će biti povezana sa svim agentima i redovima.

7

U polju Agenti istaknite agente koji su povezani sa grupom, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

8

U polju Redovi istakni redove koji su povezani sa grupom, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

9

Kliknite na dugme Sačuvaj.