Opprette setninger og grupper som brukes ofte

Nettstedsadministratorer kan opprette en gruppe av setninger som brukes ofte, som en agent kan bruke under en støtteøkt. Nye grupper eller setninger kan legges til når som helst.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til WebACD og velger Innstillinger.

4

Gå til delen Chatteinnstillinger og velg koblingen Bibliotek for chattefraser.

5

Fra siden Setningsgrupper som brukes ofte klikker du på Legg til ny gruppe, skriver inn et gruppenavn, og klikker på Lagre.

6

Hvis du vil legge til en setningsgruppe, klikker du på Legg til ny setning under Setninger som brukes ofte.

7

I vinduet Legg til setning som brukes ofte skriver du inn et setningsnavn, og deretter setningsinnhold i feltet Setning.

Variable alternativer kan velges fra rullegardinlisten for å plassere dem i setningen.

8

Hvis du vil kopiere en setning som brukes ofte, klikker du på Kopier fra …, velger setningen og klikker på Kopier for å lage en kopi som kan redigeres.

9

I vinduet Kopier fra setninger som brukes ofte velger du setningen, og klikker på Kopier for å lage en kopi som kan redigeres.

10

Klikk på Lagre.

Knytte setningsgrupper til agenter og køer

Når en nettstedsadministrator har opprettet setningsgrupper som brukes ofte, kan de knyttes til spesifikke agenter eller med spesifikke køer for støtteøkter. Både agenter og køer kan tilordnes flere setningsgrupper som brukes ofte.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support går du til WebACD og velger Innstillinger.

4

Gå til delen Chatteinnstillinger og velg koblingen Bibliotek for chattefraser.

5

Velg gruppen som skal endres, og velg fanen Tilknyttede agenter og køer.

6

For å velge gruppen som skal knyttes til alle agenter og køer, merk av i avkrysningsboksen.

7

I Agenter-feltet merker du agentene som er knyttet til gruppen, og deretter klikker du på Legg til.

8

I Køer-feltet merker du køene som er knyttet til gruppen, og deretter klikker du på Legg til.

9

Klikk på Lagre.