Tworzenie często używanych zdań i grup

Administratorzy witryny mogą utworzyć grupę często używanych zdań, których agent może używać podczas sesji pomocy technicznej. Nowe grupy lub zdania można dodawać w dowolnym momencie.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Obsługa Webex przejdź do WebACD i wybierz Ustawienia .

4

Przejdź do sekcji Preferencje czatu i wybierz link Biblioteka fraz czatu.

5

Na stronie Często używane grupy zdań kliknij przycisk Dodaj nową grupę, wprowadź nazwę grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

6

Aby dodać grupę zdań, w sekcji Często używane zdania kliknij przycisk Dodaj nowe zdanie .

7

W oknie Dodaj często używane zdanie wprowadź nazwę zdania, a następnie wprowadź zawartość zdania w polu Zdanie.

Opcje zmiennych można wybrać z listy rozwijanej, aby umieścić je w zdaniu.

8

Aby skopiować często używane zdanie, kliknij przycisk Kopiuj z..., zaznacz zdanie, a następnie kliknij przycisk Kopiuj, aby stworzyć duplikat, który można edytować.

9

W oknie Kopiuj z często używanych zdań zaznacz zdanie i kliknij przycisk Kopiuj, aby stworzyć duplikat, który można edytować.

10

Kliknij opcję Zapisz.

Kojarzenie grup zdań z agentami i kolejkami

Po utworzeniu przez administratora witryny często używanych grup zdań można je uścisnąć z określonymi agentami lub z określonymi kolejkami sesji pomocy technicznej. Zarówno agentom, jak i kolejkom można przypisać wiele często używanych grup zdań.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Obsługa Webex przejdź do WebACD i wybierz Ustawienia .

4

Przejdź do sekcji Preferencje czatu i wybierz link Biblioteka fraz czatu.

5

Wybierz grupę, która ma zostać zmieniona, a następnie kartę Powiązani agenci i kolejki.

6

Aby wybrać grupę, która ma być skojarzona ze wszystkimi agentami i kolejkami, zaznacz pole wyboru.

7

W polu Agenci wyróżnij agentów skojarzonych z grupą, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

8

W polu Kolejki zaznacz kolejki skojarzone z grupą, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

9

Kliknij opcję Zapisz.