Sık Kullanılan Cümleler ve Gruplar Oluşturma

Site yöneticileri, bir aracının destek oturumu sırasında kullanabileceği sık kullanılan cümleler grubu oluşturabilir. Herhangi bir zamanda yeni gruplar veya cümleler eklenebilir.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında, WebACD’ye gidip Ayarlar’ı seçin.

4

Sohbet Tercihleri bölümüne gidin ve Sohbet İfadesi Kütüphanesi bağlantısını seçin.

5

Sık Kullanılan Cümle Grupları sayfasında Yeni Grup Ekle’ye tıklayın, grup adı girin ve Kaydet’e tıklayın.

6

Cümle grubu eklemek için Sık Kullanılan Cümleler bölümünde Yeni Cümle Ekle'ye tıklayın.

7

Sık Kullanılan Cümle Ekle penceresinde, cümle adı girin ve ardından Cümle alanına cümle içeriğini girin.

Açılır listeden cümleye eklemek için çeşitli seçenekler belirlenebilir.

8

Sık kullanılan bir cümleyi kopyalamak için Şuradan kopyala... seçeneğine tıklayın, cümleyi seçin ve düzenlenebilecek bir kopya oluşturmak için Kopyala’ya tıklayın.

9

Sık Kullanılan Cümlelerden Kopyala penceresinde, cümleyi seçin ve düzenlenebilecek bir kopya oluşturmak için Kopyala’ya tıklayın.

10

Kaydet’e tıklayın.

Cümle Gruplarını Aracılarla ve Kuyruklarla İlişkilendirme

Site yöneticisi sık kullanılan kuyruk grupları oluşturduktan sonra, bu gruplar belirli aracılar veya belirli destek oturumu kuyruklarıyla ilişkilendirilebilir. Hem aracılara hem de kuyruklara birden fazla sık kullanılan cümle grubu atanabilir.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support altında, WebACD’ye gidip Ayarlar’ı seçin.

4

Sohbet Tercihleri bölümüne gidin ve Sohbet İfadesi Kütüphanesi bağlantısını seçin.

5

Değiştirilecek grupları ve İlişkili Aracılar ve Kuyruklar sekmesini seçin.

6

Grubun tüm aracılar ve kuyruklarla ilişkilendirilmesini seçmek için onay kutusunu seçin.

7

Aracılar alanında, grupla ilişkilendirilen aracıları vurgulayın ve ardından Ekle'ye tıklayın.

8

Kuyruklar alanında, grupla ilişkilendirilen kuyrukları vurgulayın ve ardından Ekle'ye tıklayın.

9

Kaydet’e tıklayın.