O nadcházejících změnách uchovávání dat

Společnost Webex odstraňuje možnost uchovávat data zpráv po neomezenou dobu. V současné době nemáme výchozí dobu uchovávání dat. Pokud jste tedy nenastavili zásady uchovávání dat, společnost Webex si ponechává uživatelem vytvořený obsah po neomezenou dobu.

Zavedením výchozího období uchovávání dat vám pomáháme spravovat životní cyklus obsahu vytvořeného uživatelem, snižujeme objemy dat a umožňujeme vám plnit požadavky na shodu s předpisy a regulační normy.

Tato změna se týká uživatelsky generovaného obsahu pro všechny firemní zákazníky společnosti Webex.

Tato změna se vás netýká, pokud jste již definovali zásady uchovávání. Vaše období uchovávání dat zůstává stejné.

Výchozí doba uchovávání dat se mění počátkem roku 2023. Změna nastane dříve pro ty zákazníky, kteří nemají balíček Pro Pack.

Změny období uchovávání dat a data

Tabulka 1. Změny zásad uchovávání dat Webex a příslušná data pro zákazníky s balíčkem Pro Pack

Typ dat

Pro Pack?

Aktuální výchozí doba uchovávání dat

Nové výchozí období uchovávání dat

Datum změny

Zprávy, soubory, tabule

Bez balíčku Pro Pack

Časově neomezené

360 dnů

Leden 2023

S balíčkem Pro Pack

Časově neomezené

360 dnů

Březen 2023

Záznamy, přepisy

Bez balíčku Pro Pack

Časově neomezené

360 dnů

Leden 2023

S balíčkem Pro Pack

Časově neomezené

360 dnů

Březen 2023

Co byste měli udělat, abyste se na tuto změnu připravili

Pokud nic neuděláte, nastavíme pro vás novou výchozí dobu uchovávání k výše uvedenému datu.

Pokud nechcete uchovávat data vytvářená uživateli nebo vás nezajímá, jak s těmito daty nakládáme, nemusíte dělat nic. Data přestaneme uchovávat na dobu nekonečnou. Namísto toho je vymažeme po uplynutí nového výchozího období uchovávání.

Pokud chcete spravovat obsah služby Webex vytvořený uživatelem, máte následující možnosti:

 • Změňte období uchovávání dat vaší organizace prostřednictvím prostředí Control Hub:

  Tabulka 2. Volby doby uchovávání dat
  Typ datMáte balíček Pro-Pack?MinimálněMaximálněVýchozí

  Zprávy, soubory, tabule

  Ne 1 den 360 dnů 360 dnů
  Ano 1 den 3 600 dnů 360 dnů

  Záznamy, přepisy

  Ne 7 dnů 360 dnů 360 dnů
  Ano 7 dnů 3 600 dnů 360 dnů

   
  Pokud nemáte balíček Pro Pack, ovládací prvky pro uchovávání dat nejsou v centru Control Hub ještě k dispozici. V lednu 2023 hodláme zpřístupnit ovládací prvky pro všechny podnikové zákazníky.
 • Pokud chcete uchovávat data déle, než to umožňují nové limity, zvažte přechod na balíček Pro Pack.
 • Potřebujete-li zajistit shodu s předpisy, zvažte využití služby eDiscovery pro správu dat.
 • Zvažte integraci s nástroji pro archivaci dat, pokud chcete převést uživatelsky generovaný obsah služby Webex na „offline“ kopii.
 • Přihlaste se k odběru našeho článku o uchovávání údajů, který vás upozorní na tuto změnu.
 • V případě potřeby kontaktujte zástupce účtu Cisco.