Om kommande ändringar vad gäller datalagring

Webex tar bort alternativet att lagra meddelandedata under en obegränsad tidsperiod. För närvarande har vi ingen förvald lagringsperiod. Vilket innebär att om du inte har angett en lagringspolicy behåller Webex ditt användargenererade innehåll under obegränsad tid.

Lagringen gäller såväl nya som historiska data. Om lagringspolicyn till exempel är inställd på 360 dagar och börjar gälla den 31 januari 2023 tas en mötesinspelning som har skapats före den 5 februari 2022 bort. På samma sätt, med lagringsperioden inställd på 360 dagar, tas en mötesinspelning som genererades den 1 oktober 2022 bort senast den 26 september 2023.

Genom att införa en förvald lagringsperiod, hjälper vi dig att hantera livscykeln för ditt användargenererade innehåll, minska fotavtrycket för data och se till att du kan uppfylla efterlevnadskrav och regleringsstandarder.

Denna ändring gäller användargenererat innehåll för alla företagskunder som använder Webex.

Den här ändringen påverkar inte dig om du redan har definierat en lagringspolicy. Din lagringsperiod förblir densamma.

Den förvalda lagringsperioden ändras i början av 2023. Ändringen genomförs tidigare för de kunder som inte har Pro-paketet.

Ändringar vad gäller lagringsperiod och datum

Tabell 1. Policyändringar och datum gällande lagring av Webex-data för kunder som har Pro-paketet

Datatyp

Pro-paket?

Nuvarande förvald lagringsperiod

Ny förvalda lagringsperiod

Ändringsdatum

Meddelanden, filer och whiteboards

Utan Pro-paketet

Obestämd

360 dagar

31 st Januari 2023

Med Pro-paketet

Obestämd

360 dagar

31 st Mars 2023

Inspelningar, avskrifter

Utan Pro-paketet

Obestämd

360 dagar

31 st Januari 2023

Med Pro-paketet

Obestämd

360 dagar

31 st Mars 2023

Det här bör du göra för att förbereda dig för den här ändringen

Om du inte gör något ställer vi in din lagringsperiod till den nya, förvalda lagringsperioden på det datum som anges ovan.

Om du inte vill behålla användargenererade data, eller om du inte bryr dig om hur vi hanterar dessa data, behöver du inte göra något. Vi kommer att sluta att lagra data under obegränsad tid. Vi rensar den istället efter den nya, förvalda lagringsperioden.

Om du vill hålla koll på ditt användargenererade Webex-innehåll är detta dina alternativ:

 • Ändra organisationens lagringsperiod via Control Hub:

  Tabell 2. Alternativ gällande lagringsperioden
  DatatypHar du Pro-paketet?MinimalMaximalStandard

  Meddelanden, filer och whiteboards

  Nej 1 dag 360 dagar 360 dagar
  Ja 1 dag 3 600 dagar 360 dagar

  Inspelningar, avskrifter

  Nej 7 dagar 360 dagar 360 dagar
  Ja 7 dagar 3 600 dagar 360 dagar

   
  Lagringskontrollerna är ännu inte tillgängliga i Control Hub, såvida du inte har Pro-paketet. Vi avser att göra kontrollerna tillgängliga för alla företagskunder i januari 2023.
 • Överväg att uppgradera till Pro-paketet om du vill behålla data längre än de nya gränserna tillåter.
 • Överväg att använda eDiscovery för att hantera data för efterlevnad.
 • Överväg att integrera med dina verktyg för dataarkivering om du vill föra över användargenererat Webex-innehåll till en ”offline”-kopia.
 • Prenumerera på vår artikel om datalagring för att få aviseringar om när denna ändring sker.
 • Kontakta din Cisco-kontorepresentant om så krävs.