Přihlášení k webexu ze služby Salesforce

1

Na domovské stránce salesforce vyberte Webex.

2

Vyberte Přihlásit se.

3

Zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte Další.

V salesforce můžete vytvořit prostory Webex založené na objektech. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují salesforce ukládat data specifická pro organizaci v Salesforce.

V salesforce můžete vidět libovolné místo, ve které jste členem. Když vytvoříte prostor založený na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu se automaticky přidá do prostoru, který vytvoříte.

1

Na domovské stránce Salesforce vytvořte příležitost nebo vyberte příležitost, kterou jste již vytvořili.

2

Vyberte Vytvořit mezeru.

3

Zadejte název mezery , přidejte do prostoru osoby a zvolte Vytvořit.

Widget Prostory Webex ve služby Salesforce

Existující prostory Webex můžete propojit s příležitostí služby Salesforce, aby si všichni byli vědomi toho, o jaké příležitosti se diskutuje.

1

Na domovské stránce služby Salesforce vyberte objekt.

2

Vyhledejte název prostoru, který chcete propojit, v poli Propojit existující mezeru.

3

Vedle prostoru, který chcete propojit, vyberte Propojit.


 

Se stejným objektem můžete propojit více prostorů Webexu.

Můžete zrušovat propojení mezery s objektem, změnit název prostoru nebo přidat a odebrat osoby z prostoru ze služby Salesforce.

1

Na domovské stránce služby Salesforce vyberte objekt s prostorem, který je s ním propojen a který chcete spravovat.

2

Vyberte informace i.

3

zvolit:

  • Odpojte mezeru a odpojte mezeru od objektu.

  • Upravte toto místo a aktualizujte název prostoru nebo přidejte a odeberte uživatele.

4

Vyberte Uložit.

Můžete naplánovat schůzku webexu, která souvisí s příležitostí.

1

Na domovské stránce služby Salesforce vyberte objekt, pro který chcete naplánovat schůzku.

2

Vyberte Naplánovat schůzku.

3

Zadejte téma schůzky.

4

Zvolte datum a čas schůzky.

5

Přidejte účastníky do schůzky a vyberteNaplánovat.


 

Zvolte Přidat z mezer, chcete-li přidat všechny osoby z jedné z mezer, které jste propojily s tímto objektem.

Naplánování okna schůzky Webex přes stránku příležitosti služby Salesforce

Na domovské stránce služby Salesforce zvolte jednu z následujících možností:

  • V seznamu Nadcházející schůzky vyberte Připojit.

  • Vyberte objekt, pro který chcete zahájit schůzku, a klepněte na tlačítko Připojitse .

  • Vyberte objekt a klepněte na položku Můj osobní pokoj. Váš osobní pokoj začíná a kdokoli s odkazem na osobní pokoj se může připojit.

1

Na domovské stránce služby Salesforce vyberte objekt, pro který jste schůzku nahráli.

2

Zvolte Minulost a vyberte přepis záznamu.

Pomocí globálního vytáčení můžete zavolat komukoliv s telefonním číslem přímo ze služby Salesforce.

1

Na libovolné stránce služby Salesforce vyberte Webex.

2

Klepněte na tlačítko Volání , zadejte telefonní číslo a vyberte možnost Zvukový hovor.

Číselník v levém dolním tečku stránky příležitosti služby Salesforce
3

Potvrďte, že chcete volat ve Webexu.

Můžete volat libovolný kontakt, který je přidružen k libovolnému objektu salesforce.

1

Na domovské stránce služby Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, na který chcete volat.

2

Vyberte Volat.

Seznam kontaktů příležitosti otevřený na stránce příležitosti služby Salesforce