Aanmelden bij Webex vanuit Salesforce

1

Vanuit de startpagina van Salesforce selecteert u Webex.

2

Selecteer Aanmelden.

3

Voer uw e-mailadres in en kies Volgende.

U kunt Webex-ruimten in Salesforce maken die zijn gebaseerd op objecten. Objecten zijn databasetabellen waarmee Salesforce gegevens specifiek voor de organisatie in Salesforce kan opslaan.

U kunt elke ruimte zien waar u lid van bent in Salesforce. Wanneer u een ruimte maakt die is gebaseerd op een Salesforce-object, wordt de eigenaar van dat object automatisch toegevoegd aan de ruimte die u maakt.

1

Maak vanuit de startpagina van Salesforce een kans of selecteer een kans die u al hebt gemaakt.

2

Selecteer Een ruimte maken.

3

Voer de naam van een ruimtein, voeg personen toe aan de ruimte en kies Maken.

Webex Spaces-widget in Salesforce

U kunt bestaande Webex-ruimten aan een Salesforce-kans koppelen zodat iedereen op de hoogte is welke kans wordt gedeeld.

1

Selecteer een object vanuit de startpagina van Salesforce.

2

Zoek de naam van de ruimte die u wilt koppelen in het veld Een bestaande ruimte koppelen.

3

Selecteer Koppeling naast de ruimte die u wilt koppelen.


 

U kunt meerdere Webex-ruimten aan hetzelfde object koppelen.

U kunt een ruimte ontkoppelen van een object, de naam van de ruimte wijzigen of personen toevoegen en verwijderen uit de ruimte, allemaal uit Salesforce.

1

Selecteer het object met de ruimte die u wilt beheren vanuit de startpagina van Salesforce.

2

Selecteer de informatie i.

3

Kies:

  • Ontkoppel de ruimte om de ruimte te ontkoppelen van het object.

  • Bewerk deze ruimte om de naam van de ruimte bij te werken of voeg gebruikers toe en verwijder deze.

4

Selecteer Opslaan.

U kunt een Webex Meeting met betrekking tot een kans plannen.

1

Selecteer het object voor wie u een vergadering wilt plannen vanuit de startpagina van Salesforce.

2

Selecteer Een vergadering plannen.

3

Voer een Vergaderingonderwerpin.

4

Kies een Datum en tijd voor de vergadering.

5

Voeg Deelnemers toe aan de vergadering en selecteer Plannen.


 

Kies Toevoegen vanuit ruimten om alle personen uit een van de ruimten toe te voegen die u aan dit object hebt gekoppeld.

Plan een Webex-vergaderingsvenster via salesforce-kanspagina.

Kies een van de volgende opties uit de startpagina van Salesforce:

  • Selecteer Deelnemen in de lijst metaankomende vergaderingen.

  • Selecteer het object voor wie u een vergadering wilt starten en klik op Deelnemen.

  • Selecteer een object en klik op Mijn persoonlijke ruimte. Uw persoonlijke ruimte wordt gestart en iedereen met de koppeling voor uw persoonlijke ruimte kan deelnemen.

1

Selecteer het object voor wie u een vergadering hebt opgenomen vanuit de startpagina salesforce.

2

Kies Vorige en selecteer de opnametranscriptie.

U kunt iedereen met een telefoonnummer direct vanuit Salesforce bellen met de wereldwijde ller.

1

Selecteer vanaf elke pagina in Salesforce Webex.

2

Klik op Bellen , voer het telefoonnummer in en selecteerAudiogesprek.

Nummerkeuze links onder op de pagina Salesforce-kans.
3

Bevestig dat u wilt bellen in Webex.

U kunt elke contactpersoon bellen die is gekoppeld aan een Salesforce-object.

1

Selecteer het object met de gekoppelde contactpersoon die u wilt bellen vanuit de startpagina van Salesforce.

2

Selecteer Een oproep maken.

Lijst met contactpersonen voor kans openen op de pagina Salesforce-kans.