Prijavite se na Webex iz Salesforce-a

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite Webex.

2

Izaberite stavku Prijavljivanje.

3

Unesite svoju e-adresu i kliknite na dugme "Dalje".

Webex razmake možete da kreirate u programu Salesforce koji se zasnivaju na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju Salesforce-u da skladišti podatke specifične za organizaciju u Salesforce-u.

Možete da vidite bilo koji prostor za koji ste član Salesforce-a. Kada kreirate razmak zasnovan na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta se automatski dodaje prostoru koji kreirate.

1

Na matičnoj stranici Prodajne grupe kreirajte priliku ili izaberite onu koju ste već kreirali.

2

Izaberite stavku Kreiraj razmak.

3

Unesite ime razmaka, dodajte osobe u razmak i odaberite stavku Kreiraj.

Webex Spaces vidžet u Salesforce-u

Postojeće Webex prostore možete povezati sa mogućnošću za poslovanje salesforce tako da svi budu svesni o kakvoj mogućnosti se govori.

1

Sa matične stranice Prodajne grupe izaberite objekat.

2

Potražite ime prostora koji želite da povežete u polju "Povezivanje postojećeg razmaka".

3

Kliknite na dugme "Poveži" pored prostora koji želite da povežete.


 

Možete da povežete više Webex prostora sa istim objektom.

You can unlink a space from an object, change the space name, or add and remove people from the space all from Salesforce.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa prostorom povezanim sa njim kojim želite da upravljate.

2

Izaberite informacije i.

3

Odaberite:

  • Raskinete vezu razmaka da biste raskineli vezu razmaka sa objektom.

  • Uredite ovaj prostor da biste ažurirali ime razmaka ili dodali i uklonili korisnike.

4

Izaberite sačuvaj.

Možete da zakažete Webex sastanak koji je povezan sa mogućnošću za poslovanje.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji želite da zakažete sastanak.

2

Izaberite stavku Zakaži sastanak.

3

Unesite temu sastanka.

4

Odaberite datum i vreme sastanka.

5

Dodajte učesnike sastanku i izaberite raspored.


 

Odaberite opciju "Dodaj iz razmaka" da biste dodali sve osobe sa jednog od razmaka koje ste povezali sa ovim objektom.

Zakažite prozor Webex sastanka preko stranice mogućnosti za poslovanje Salesforce.

Sa matične stranice Salesforce odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Kliknite na dugme "Pridruži se" sa liste predstojećih sastanaka.

  • Izaberite objekat za koji želite da započnete sastanak i kliknite na dugme Pridruži se.

  • Izaberite objekat i izaberite stavku Moja lična soba. Vaša lična soba počinje i svako ko ima vašu vezu sa ličnom sobom može da se pridruži.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat za koji ste snimili sastanak.

2

Odaberite opciju "Prošlost" i izaberite transkript snimanja.

Možete pozvati sve koji imaju broj telefona odmah iz Salesforce-a sa globalnim biračem broja.

1

Sa bilo koje stranice u salesforce-u izaberite Webex.

2

Kliknite nadugme Pozivanje , unesite broj telefona i izaberite audio poziv.

Biraj tablu u donjem levom delu stranice mogućnosti za poslovanje "Prodaja".
3

Potvrdite da želite da obavite poziv u Webexu.

Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim objektom Salesforce.

1

Sa matične stranice Salesforce izaberite objekat sa pridruženim kontaktom koji želite da pozovete.

2

Izaberite stavkuPozovite .

Lista kontakata mogućnosti za poslovanje otvorena na stranici "Prilika za prodaju".