Proč společnost Cisco vyvinula toto řešení

Kontinuita podnikání je důležitá pro zajištění trvalé komunikace mezi firmou a zákazníky v během přírodních katastrof, krizí nebo jiných nečekaných událostí. Aby bylo možné uspokojit požadavky na měnící se dynamiku práce a firmy mohly fungovat bez narušení, společnost Cisco poskytuje nové řešení rychlého nasazení pro Webex Contact Center Enterprise, což je na naše vysoce zabezpečené cloudové kontaktní centrum pro velké podniky, které nabízí velké množství funkcí.

S tímto řešením rychlého nasazení mohou podniky zprovoznit cloudové kontaktní centrum ze méně než 10 pracovních dní, aby bylo možné lépe škálovat vzhledem k měnícím se objemům kontaktního centra.

Funkce řešení

Řešení rychlého nasazení Webex Contact Center Enterprise obsahuje software agenta kontaktního centra s robustní skupinou funkcí pro propojené kanály, samoobslužnou službu, směrování a vytváření sestav pro 500 až 24 000 souběžně pracujících agentů a nabízí tyto možnosti:

 • Rychlé nasazení: Obvykle zprovozněno do 10 pracovních dní od podání objednávky.

 • Krátkodobý závazek 12 měsíců.

 • Rychlé zvýšení kapacity pro stávající nadměrný objem kontaktního centra nebo týmy poskytující odpovědi veřejnosti.

 • Flexibilní škálování objemu v reakci na měnící se požadavky.

 • Plná podpora pro vzdálené agenty prostřednictvím agenta Cisco Mobile pro zabezpečený přístup z domova.

 • Síť PSTN od společnosti Cisco je k dispozici jako placená možnost pro bezplatné, zpoplatněné/místní a zpoplatněné/odchozí hlasové služby. K dispozici jsou dvě možnosti: (1) Místní přístupové číslo pro řešení Webex Contact Center Enterprise s ukončením hovoru pro agenta v síti PSTN nebo (2) bezplatný přístup k řešení Webex Contact Center Enterprise.

Pro koho toto řešení je

Cílem společnosti Cisco pro toto řešení je umožnit společnostem a organizacím všech velikostí provést rychlé a nenákladné nasazení řešení cloudového kontaktního centra a současně nabídnout možnost bezproblémového přidání dalších funkcí v budoucnosti. Toto řešení je zejména určeno pro tyto společnosti:

 • Jakákoli společnost, která okamžitě potřebuje nové nebo rozšířené prostředky cloudového kontaktního centra, které nabízí kapacitu nejméně pro 500 agentů souběžně pracujících z domova nebo na pracovišti.

 • Společnosti, které potřebují snížit zatížení aktuálního kontaktního centra a přenést zátěž na sekundární platformu, aby byla zajištěna škálovatelnost a kontinuita provozu služby.

 • Společnosti, které chtějí svým agentům a vedoucím pracovníkům nabídnout možnost práce z domova s využitím možností řešení pro vzdálené agenty.

 • Společnosti, které chtějí učinit první krok směrem k širší strategii pro migraci cloudu.

Podrobnosti o řešení

 • Počáteční řešení je k dispozici pouze v USA a v USA musí být i agenti. Další místa na světě mohou být přidána v budoucnu.

 • Aby bylo zajištěno rychlé zprovoznění, toto řešení rychlého nasazení nabízí specifickou sadu funkcí pro 1. den. Tyto funkce lze bez problémů rozšířit, když budete chtít po počátečním nasazení získat kompletní a robustní sadu funkcí řešení Webex Contact Center Enterprise.

 • Funkce dostupné od 1. dne:

  • Agentské licence pro řešení Webex Contact Center Enterprise verze Standard nebo Premium.

  • Mezi funkce agentské verze Standard patří počítačová a webová aplikace (založená na prohlížeči) pro příchozí a odchozí hlasové hovory a funkce hlasového zpětného volání.

  • Agentská verze Premium nabízí navíc funkce propojených kanálů, včetně e-mailu a webové konverzace. Kromě toho mají agenti s licencí Premium přístup k tvorbě sestav a analýzám více kanálů a funkci dohledu a zapojení do hovoru.

  • Funkce pro interaktivní hlasovou odezvu (IVR) využívající technologii tónové volby DTMF.

  • Virtuální asistent – hlasová komunikace prostřednictvím integrace Google Dialogflow IVR.

  • Připravený mobilní agent pro vzdálený přístup agentů.

 • Kontaktní centrum lze zprovoznit už za 10 dní (za předpokladu, že nejsou vyžadována žádná přizpůsobení).

 • Nejsou zahrnuty žádné doplňky ani přizpůsobení. Pokud je třeba provést konkrétní přizpůsobení, požadavek vyhodnotíme během revize A2Q pro zajištění kvality. Upozorňujeme, že přizpůsobení prodlouží časovou osu nasazení.

 • Pro počáteční nasazení nebudou provedena žádná propojení mezi existujícími místními nasazeními a řešením Webex Contact Center Enterprise. Lze je přidat po zprovoznění počátečního řešení.

 • Síť PSTN od společnosti Cisco je k dispozici jako placená možnost pro bezplatné, zpoplatněné/místní a zpoplatněné/odchozí hlasové služby. K dispozici jsou dvě možnosti: (1) Místní přístupové číslo pro řešení Webex Contact Center Enterprise s ukončením hovoru pro agenta v síti PSTN nebo (2) bezplatný přístup k řešení Webex Contact Center Enterprise.

 • Počáteční řešení je k dispozici pouze v USA a v USA musí být i agenti. Další místa na světě mohou být přidána v budoucnu. Chcete-li přijímat informace o dostupnosti nových míst v budoucnosti, kontaktujte nás na adrese webex-cce-questions@cisco.com

Doba dostupnosti řešení

Toto řešení společnosti Cisco bude dostupné až do případného odvolání.

Jak začít

Kontaktujte prodejní oddělení společnosti Cisco na adrese webex-cce-questions@cisco.com, které vám pomůže provést počáteční kroky.