Interoperabilita aplikací Cisco Webex a Jabber


V tomto článku se nacházejí informace o interoperabilitě mezi cloudovými nasazeními aplikací Jabber a Webex. Od interoperability mezi místními nasazeními aplikací Jabber a Webex se liší (více informací o nasazení naleznete na adrese https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message).

S povolenou funkcí Interoperabilita aplikací Cisco Webex /Jabber:

 • Uživatelé mohou odesílat a přijímat zprávy mezi aplikacemi Webex a Jabber.

 • Uživatelé aplikace Jabber uvidí stav Připojen z aplikace Cisco Webex, když jejich kontakt používá aplikaci Webex.

Požadavky na nasazení

Podporováno pouze pro cloudová nasazení aplikace Cisco Jabber.

Než aktivujete toto nastavení, zkontrolujte následující:

 • Vaše organizace musí být přidána do služby identity Cisco Platform. V centru Cisco Webex Control Hub můžete zjistit, zda byla vaše organizace přidána. Pokud vaše organizace ještě nebyla přidána, můžete se obrátit na tým zákaznické podpory Cisco nebo svého manažera Cisco Customer Success a požádat jej o přidání organizace do služby identity Cisco Platform. Tento proces přidání uživatelů do služby identity trvá určitou dobu.

  Další informace o procesu podání žádosti na zákaznickou podporu Cisco nebo manažerovi Cisco Customer Success naleznete v tomto článku podpory.

  Domény aplikace Cisco Jabber (Webex Messenger) a Webex musí být totožné, aby mohla být organizace Webex Messenger synchronizována do služby identity Cisco Platform.

  Konektor pro adresáře Cisco musí být v centru Control Hub deaktivován, protože tato metoda správy uživatelů není kompatibilní se správou uživatelů v cloudovém nasazení aplikace Jabber.

Známá omezení

 • Uživatelé si mohou mezi aplikacemi Jabber a Webex posílat pouze text, odesílání jakéhokoliv jiného obsahu není podporováno.

 • Zprávy můžete odeslat pouze v prostoru s jednou osobou; nelze odeslat zprávy ve skupinových prostorech.

 • Koncové šifrování AES není podporováno.

 • Všichni uživatelé musí aktivovánu interoperabilitu aplikací Cisco Webex a Jabber.

  Pokud se uživatel aplikace Jabber bez povolené interoperability pokusí odeslat zprávu uživateli, který má interoperabilitu povolenu, ale který není přihlášen k aplikaci Jabber, zobrazí se zpráva: Tento uživatel není momentálně připojen k aplikaci Jabber, zpráva nemůže být doručena.

Požadavky aplikace Jabber

Klienti Cisco Jabber 11.9 nebo novější.

Zajistěte, aby v souboru jabber-config.xml byl následující parametr nastaven na hodnotu False: <Persistent_Chat_Enabled>False</Persistent_Chat_Enabled>

Šifrování algoritmem AES musí být zakázáno v nástroji pro správu Cisco Webex Messenger (Org Admin). Na kartě Editor zásad deaktivujte podporu koncového šifrování pro rychlé zasílání zpráv (IM).

Nastavení centra

Cisco Webex Control Hub

Interoperabilitu aplikací Cisco Webex / Jabber můžete v centru Control Hub povolit pro celou organizaci a poté pro určité uživatele. Nastavení je k dispozici také jako jedna ze služeb, které lze vybrat v uživatelském nastavení v souboru CSV.

Nastavení zasílání zpráv mezi aplikacemi Cisco Webex a Jabber pro vaši organizaci

Když vaši uživatelé používají aplikaci Webex i Cisco Jabber, můžete pomocí tohoto nastavení umožnit všem uživatelům vzájemnou komunikaci v obou aplikacích.

1

Na obrazovce zákazníků v portálu https://admin.webex.com přejděte do části Služby a poté klikněte na možnosti Zprávy > Webex Messenger.

Pokud tuto volbu nevidíte, kontaktujte tým zákaznické podpory Cisco nebo manažera Cisco Customer Success a požádejte jej o přidání vaší organizace do služby identity Cisco Platform. Tento proces přidání uživatelů do služby identity trvá určitou dobu.

2

Přejděte k položce Možnosti, klikněte na položku Interoperabilita aplikací Cisco Webex /Jabber a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení zasílání zpráv mezi aplikacemi Cisco Webex a Jabber pro jednoho uživatele

Když vaši uživatelé používají aplikaci Webex i Jabber, můžete pomocí tohoto nastavení umožnit uživateli komunikaci s lidmi používajícími aplikaci Webex i Jabber.

Než začnete

Aby se toto nastavení pro uživatele zobrazilo, je nutné nastavit zaslání zpráv mezi aplikacemi Webex a Jabber pro vaši organizaci.

1

Na obrazovce zákazníků v portálu https://admin.webex.com přejděte do části Uživatelé.

2

Klikněte na osobu a poté klikněte na možnost Zprávy zdarma nebo Placené zprávy.

3

Klikněte na možnost Interoperabilita aplikací Cisco Webex / Jabber a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení zasílání zpráv mezi aplikacemi Cisco Webex a Jabber pro více uživatelů

1

Na obrazovce zákazníků v portálu https://admin.webex.com přejděte do části Uživatelé a klikněte na možnost Správa uživatelů.

2

Zvolte možnost Exportovat a importovat uživatele pomocí šablony CSV, klikněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Export.

3

Upravte stažený soubor CSV, do sloupce Interoperabilita aplikací Cisco Webex /Jabber vložte hodnotu true a uložte soubor.

4

Klikněte na tlačítko Importovat, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

5

Vyberte možnost Pouze přidat služby nebo Přidat a odebrat služby a poté klikněte na tlačítko Odeslat.