Interoperabilitet för Cisco Webex och Jabber


I den här artikeln får du hjälp med att konfigurera interoperabilitet mellan din molnbaserade Jabber-distribution och Webex. Det här är inte samma typ av interoperabilitet som den mellan lokala Jabber-distributioner och Webex-användare (mer information om den distributionen finns på https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message).

När inställningen Cisco Webex/Jabber Interop är aktiverad

 • kan användare skicka eller ta emot meddelanden mellan Webex och Jabber-program

 • ser Jabber-användare statusen Cisco Webex när deras kontakt använder Webex.

Distributionskrav

Stöds endast för molndistributioner för Cisco Jabber.

Innan du aktiverar den här inställningen bör du kontrollera följande:

 • Din organisation måste läggas till i Cisco Platforms identitetstjänst. Du kan se om din organisation har lagts till i Cisco Webex Control Hub. Om din organisation inte har lagts till kan du kontakta Ciscos kundtjänst eller Ciscos Customer Success Manager i din region för att begära att din organisation läggs till i Cisco Platforms identitetstjänst. Processen för att lägga till användare i identitetstjänsten kan ta ett tag.

  Mer information om processen för Ciscos kundsupport eller Ciscos Customer Success Manager finns i den här supportartikeln.

  Domänerna för Cisco Jabber (Webex Messenger) och Webex måste vara identiska för att Webex Messenger-organisationen ska kunna synkas i Cisco Platforms identitetstjänst.

  Cisco Directory Connector måste inaktiveras i Control Hub eftersom den här användarhanteringsmetoden inte är kompatibel med hur användare hanteras i en Jabber-molndistribution.

Kända begränsningar

 • Användare kan bara skicka text mellan Jabber och Webex. Det går inte att skicka annat innehåll.

 • Du kan bara skicka meddelanden i ett utrymme med en person. Du kan inte skicka meddelanden i grupputrymmen.

 • AES-baserad end-to-end-kryptering stöds inte.

 • Inställningen Cisco Webex/Jabber Interop måste vara aktiverad för alla användare.

  Om Interop-inställningen inte har aktiverats för en Jabber-användare och användaren försöker skicka ett meddelande till en Interop-aktiverad användare som inte är inloggad i Jabber, visas ett meddelande som anger att det inte går att leverera meddelandet eftersom användaren är offline i Jabber.

Krav för Jabber

Cisco Jabber-klienter 11.9 eller senare.

Se till att följande parameter är inställd på False i jabber-config.xml-filen: <Persistent_Chat_Enabled>False</Persistent_Chat_Enabled>

AES-kryptering måste vara inaktiverat i administrationsverktyget för Cisco Webex Messenger (organisationsadministratören). På fliken Policyredigerare inaktiverar du inställningen för end-to-end-krypteringsstöd för IM.

Cisco Webex Control Hub-inställningar

Du kan aktivera inställningen Cisco Webex/Jabber Interop i Control Hub för hela organisationen och sedan för specifika personer. Inställningen är också tillgänglig som en av de tjänster som du kan välja i användarkonfigurationen för CSV-filen.

Konfigurera meddelandehantering mellan Cisco Webex och Jabber för din organisation

När dina användare har både Webex och Cisco Jabber kan du använda den här inställningen så att användare i bägge appar kan kommunicera med varandra.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och klickar sedan på Meddelande > Webex Messenger.

Om du inte ser det här alternativet kontaktar du Ciscos kundsupport eller Customer Success Manager för att begära att din organisation läggs till i Cisco Platforms identitetstjänst. Processen för att lägga till användare i identitetstjänsten kan ta ett tag.

2

Gå till Alternativ, klicka på Cisco Webex/Jabber Interop och klicka sedan på Spara.

Konfigurera meddelandehantering mellan Cisco Webex och Jabber för en användare

När dina användare har både Webex och Jabber kan du använda den här inställningen så att en användare kan kommunicerar med användare i både Webex och Jabber.

Innan du börjar

Du måste konfigurera meddelandehantering mellan Webex och Jabber för din organisation innan du ser den här inställningen för användare.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Klicka på personen och sedan på Meddelande (gratis) eller Meddelande (Betalt).

3

Klicka på Cisco Webex/Jabber Interop och sedan på Spara.

Konfigurera meddelandehantering mellan Cisco Webex och Jabber för flera användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och klickar på Hantera användare.

2

Välj Exportera och importera användare med en CSV-mall, klicka på Nästa och sedan på Exportera.

3

Redigera CSV-filen som du hämtade, uppdatera kolumnen Cisco Webex/Jabber Interop med TRUE och spara filen.

4

Klicka på Importera, välj filen och klicka på Öppna.

5

Välj antingen Lägg endast till tjänster eller Lägg till och ta bort tjänster och klicka på Skicka.