Start eller afslut et stemmeopkald

Denne procedure er til en supportmedarbejder.

Når du har startet et stemmeopkald i supportsessionen, kan alle deltagende kunder eller supportmedarbejdere, hvis system er aktiveret til Voice over IP (VoIP), deltage i stemmeopkaldet.

For at deltage i et stemmeopkald skal din kunde anvende et headset med en mikrofon.

Før der startes et stemmeopkald,

 • Sørg for, at din computer har et lydkort og enten højtalere og en mikrofon eller et headset med integreret mikrofon. For at opnå den højeste lydkvalitet og bekvemmelighed skal du bruge en computer med et headset med en mikrofon af høj kvalitet.

 • Hvis du ikke har finindstillet dine computerindstillinger for Stemmeopkald, skal du bruge guide til lydopsætning.

  Se Indstil valgmulighederne for stemmeopkald.

1

Gør ét af følgende:

 • Vælg fanen Værktøj på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel og derefter Stemmeopkald.

 • Vælg Stemmeopkald på ikonbakken eller i multisessionsklienten.

2

Vælg Start stemmeopkald.

Følgende sker:

 • Dialogboksen Lydstyrke fremkommer.

 • En stemmeopkaldsindikator fremkommer ved dit navn.  

 • Meddelelsesfeltet Deltag i stemmeopkald fremkommer automatisk i kundens sessionsvindue. Kunden kan så vælge at deltage i stemmeopkaldssessionen.

3

Gør ét af følgende for at afslutte stemmeopkaldet:

 • Vælg fanen Værktøj på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel og derefter ned-pilen på Stemmeopkald.

 • Vælg Stemmeopkald på ikonbakken eller i multisessionsvinduet.

4

Vælg Afslut stemmeopkald.

Selvom stemmeopkaldet afsluttes, vil supportsessionen fortsætte, indtil du afslutter den.

Tillad en deltager at tale i et stemmeopkald

Denne procedure er til en supportmedarbejder.

Så snart du starter et stemmeopkald, kan op til to deltagere tale samtidig. Du kan angive hvilke deltagere, der kan tale ved at give mikrofonen til en kunde eller til en anden supportmedarbejder.

1

Gør ét af følgende:

 • Vælg fanen Værktøj på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel og derefter ned-pilen på Stemmeopkald.

 • Vælg Stemmeopkald på ikonbakken eller i multisessionsvinduet.

2

Vælg Giv mikrofonen til, og vælg derefter navnet på den deltager, som du vil give lov til at tale.

Stemmeopkaldsindikatoren bliver grøn ud for deltagerens navn. Deltageren kan nu tale, indtil du giver mikrofonen til en anden deltager.

Forlad eller deltag igen i et stemmeopkald.

Denne procedure er til en kunde eller en anden supportmedarbejder.

Under en supportsession kan din kunde eller en assisterende supportrepræsentant forlade dit stemmeopkald uden at forlade sessionen. De kan tilslutte til stemmeopkaldet igen når som helst.

1

For at forlade et stemmeopkald skal du råde din kunde til at vælge pil ned på knappen Stemmeopkald og derefter vælge Forlad stemmeopkald.

2

For at deltage i stemmeopkaldet igen skal du råde din kunde til at vælge pil ned på knappen Stemmeopkald og derefter Deltag i stemmeopkald.

Indstil valgmulighederne for stemmeopkald

Denne procedurer er for supportmedarbejdere og kunder.

1

For at anvende lydopsætningsguiden til stemmeopkald:

 1. Vælg knappen Stemmeopkald.

 2. Vælg Lydopsætningsguiden, og følg derefter vejledningerne for at specificere indstillingerne.

2

For at vælge højtaler- eller mikrofonstyrke:

 1. Vælg knappen Stemmeopkald.

 2. Vælg Lydstyrke, og indstil derefter passende højttaler- eller mikrofonstyrke.