Starta eller avsluta ett röstsamtal

Detta förfarande är för supportteknikern.

När du har startat ett röstsamtal under en supportsession kan alla kunder eller supporttekniker som deltar och vars system har aktiverats för internettelefon (VoIP) delta i röstsamtalet.

För att delta i ett röstsamtal måste din kund använda ett headset och en mikrofon.

Innan du startar röstsamtalet måste du:

 • Säkerställa att din dator har ett ljudkort och antingen högtalare och mikrofon eller ett headset med en integrerad mikrofon. Datorheadset med en mikrofon som håller hög kvalitet ger bättre ljudkvalitet och är bekvämare att använda.

 • Om du inte har konfigurerat datorns inställningar för röstsamtal kan du använda ljudinställningsguiden.

  Se Ställ in alternativ för röstsamtal.

1

Gör något av följande:

 • Välj fliken Verktyg på CSR-panelen och välj sedan Röstsamtal.

 • Välj Röstsamtal i ikonfältet eller i flersessionsklienten.

2

Välj Starta röstsamtal.

Följande sker:

 • Dialogrutan Volym öppnas.

 • En indikator för röstsamtal visas bredvid ditt namn.  

 • Meddelanderutan Delta i röstsamtal visas automatiskt i kundens sessionsfönster. Kunden kan sedan välja att delta i röstsamtalssessionen.

3

Gör något av följande för att avsluta ett röstsamtal:

 • Välj fliken Verktyg på CSR-instrumentpanelen och välj sedan nedåtpilen för Röstsamtal.

 • Välj Röstsamtal i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

4

Välj Avsluta röstsamtal.

Även om röstsamtalet slutar fortsätter supportsessionen tills du avslutar den.

Låt en deltagare prata i ett röstsamtal

Detta förfarande är för supportteknikern.

När du startar ett röstsamtal kan upp till två deltagare prata samtidigt. Du kan ange när deltagare kan prata genom att aktivera mikrofonen för en kund eller för en annan supporttekniker.

1

Gör något av följande:

 • Välj fliken Verktyg på CSR-instrumentpanelen och välj sedan nedåtpilen för Röstsamtal.

 • Välj Röstsamtal i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

2

Välj Aktivera mikrofon för och sedan den deltagare som du vill ska få tala.

Indikatorn för röstsamtal blir grön bredvid den deltagarens namn. Deltagaren kan nu tala tills du aktiverar mikrofonen för en annan deltagare.

Lämna ett röstsamtal och delta igen

Detta förfarande är för kunden och andra supporttekniker.

Under en supportsession kan kunden eller en supporttekniker lämna röstsamtalet utan att lämna själva sessionen. De kan när som helst återansluta till röstsamtalet.

1

Instruera kunden att lämna röstsamtalet genom att välja nedåtpilen på knappen Röstsamtal och sedan välja Lämna röstsamtal.

2

Instruera kunden att delta i röstsamtalet igen genom att välja nedåtpilen på knappen Röstsamtal och sedan välja Delta i röstsamtal.

Ställ in alternativ för röstsamtal

Detta förfarande är för supporttekniker och kunder.

1

Så här använder du installationsguiden för ljud för röstsamtal:

 1. Välj knappen Röstsamtal.

 2. Välj Installationsguide för ljud och följ sedan anvisningarna för att ange inställningarna.

2

Så här justerar du volymen för högtalaren och mikrofonen:

 1. Välj knappen Röstsamtal.

 2. Välj Volym och sedan högtalar- eller mikrofonvolym efter behov.