Een spraakoproep starten of beëindigen

Deze procedure is bedoeld voor een ondersteuningsmedewerker.

Nadat u tijdens een ondersteuningssessie een spraakoproep hebt gestart, kan elke deelnemende klant of ondersteuningsmedewerker wiens systeem is ingesteld voor VoIP (Voice over IP) deelnemen aan de spraakoproep.

Om deel te kunnen nemen aan een spraakoproep moet uw klant een hoofdtelefoon met microfoon gebruiken.

Controleer de volgende zaken voordat u een spraakoproep start:

 • Zorg ervoor dat uw computer beschikt over een geluidskaart en over luidsprekers en een microfoon of een hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon. Gebruik een computer en een koptelefoon van goede kwaliteit voor meer comfort en een betere geluidskwaliteit.

 • Gebruik de Wizard Audioset-up als u de instellingen van uw computer nog niet op spraakoproepen hebt afgestemd.

  Zie Opties voor spraakoproep instellen.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het tabblad Tools op het CSR-dashboard en selecteer vervolgens Spraakoproep.

 • Selecteer Spraakoproep in de pictogrammenbalk of in het multi-sessieclient.

2

Selecteer Spraakoproep starten.

Nu gebeurt het volgende:

 • Het dialoogvenster Volume wordt weergegeven.

 • Er verschijnt een spraakoproep-indicator bij uw naam.  

 • Het berichtvak Deelnemen aan spraakoproep verschijnt automatisch in het sessievenster van de klant. De klant kan er vervolgens voor kiezen om aan de spraakoproep deel te nemen.

3

Als u een spraakoproep wilt beëindigen, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 • Selecteer het tabblad Tools op het CSR-dashboard en selecteer vervolgens de pijl-omlaag op Spraakoproep.

 • Selecteer Spraakoproep in de pictogrammenbalk of in het multi-sessievenster.

4

Selecteer Spraakoproep beëindigen.

De spraakoproep wordt beëindigt, maar de ondersteuningssessie blijft actief totdat u deze beëindigt.

Een deelnemer tijdens een spraakoproep laten spreken

Deze procedure is bedoeld voor een ondersteuningsmedewerker.

Nadat u een spraakoproep hebt gestart, kunnen er maximaal twee deelnemers tegelijkertijd met elkaar spreken. U kunt aangeven welke deelnemers mogen spreken door de microfoon door te geven aan een deelnemer of aan een andere ondersteuningsmedewerker.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer het tabblad Tools op het CSR-dashboard en selecteer vervolgens de pijl-omlaag op Spraakoproep.

 • Selecteer Spraakoproep in de pictogrammenbalk of in het multi-sessievenster.

2

Selecteer Microfoon doorgeven aan en selecteer vervolgens de naam van de deelnemer die u wilt laten spreken.

De indicator Spraakoproep naast de naam van de deelnemer wordt groen. De deelnemer kan nu spreken totdat u de microfoon doorgeeft aan een andere deelnemer.

Een spraakoproep verlaten en opnieuw eraan deelnemen

Deze procedure is bedoeld voor een klant of andere ondersteuningsmedewerker.

Tijdens een ondersteuningssessie kan uw klant of een ondersteuningsmedewerker uw spraakoproep verlaten zonder de sessie te verlaten. Ze kunnen op elk gewenst moment weer aan de spraakoproep deelnemen.

1

Als uw klant de spraakoproep wil verlaten, vraagt u deze om de pijl-omlaag op de knop Spraakoproep te selecteren en vervolgens Spraakoproep verlaten te selecteren.

2

Als uw klant opnieuw wil deelnemen aan de spraakoproep, vraagt u deze om de pijl-omlaag op de knop Spraakoproep te selecteren en vervolgens Deelnemen aan spraakoproep te selecteren.

Opties voor spraakoproep instellen

Deze procedure is bedoeld voor ondersteuningsmedewerkers en klanten.

1

Ga als volgt te werk om de Wizard Audioset-up te gebruiken voor een spraakoproep:

 1. Selecteer de knop Spraakoproep.

 2. Selecteer Wizard Audioset-up en volg de aanwijzingen voor het opgeven van de instellingen.

2

Ga als volgt te werk om het volume van de luidspreker of de microfoon aan te passen:

 1. Selecteer de knop Spraakoproep.

 2. Selecteer Volume en stel het gewenste volume voor de luidspreker of microfoon in.