Det er ikke alle funktioner til planlægning af møder på dit Webex-websted, der er tilgængelige i Cisco Webex Meetings-desktopappen. Integrationen til Microsoft Outlook understøtter ikke alle gentagelsesmuligheder, der er tilgængelige i Microsoft Outlook. Se nedenstående tabeller for yderligere oplysninger.

I alle mødeinvitationer, som du sender fra Microsoft Outlook, vises mødets starttid i den tidszone, som din computer er indstillet til, og matcher muligvis ikke dine tidszonepræferencer, som du har indstillet på dit Webex-websted.

1

På fanen Hjem på båndet i Microsoft Outlook skal du vælge Nyt møde.

2

Vælg en af følgende muligheder i rullegardinmenuen:

  • Planlæg Webex-møde Webex-møder er standardmødevalg.
  • Nyt møde i personligt lokale–Personligt lokale er dit eget virtuelle konferencelokale. Det er altid tilgængeligt, og du behøver ikke at reservere det.
3

Vælg Til, og vælg, hvem du vil invitere til dit møde.


 

Kun personer, der modtager mødeinvitationen direkte fra værten, vil få mødet vist i deres Webex-websted eller Webex Meetings-mobilappkalendere. Videresendte invitationer eller mødedetaljer kopieret og indsat og sendt i e-mails vil ikke være angivet i modtagernes kalendere.

4

Tilføj Emne og Sted.

5

Vælg Starttidspunkt og Sluttidspunkt for dit møde.

Dette omfatter mødets dato, tidspunkt og varighed.

6

Indtast andre nødvendige oplysninger i e-mailinvitationen, og vælg Send.

Når du har planlagt et møde via integrationen til Microsoft Outlook, kan du til enhver tid bruge Microsoft Outlook til at redigere det. Du kan ændre starttidspunkt, angive en ny adgangskode, vælge en anden lydforbindelse osv.

Når du redigerer et planlagt møde, sendes en opdateret e-mailinvitation til de besøgende, og mødeoplysningerne på dit Webex-websted opdateres.

1

Åbn punktet planlagt møde i din Microsoft Outlook-kalender.

2

Rediger en eller flere af følgende indstillinger:

  • Skift indstillinger– Skift dine Webex-mødeindstillinger.
  • Gentagelse–Tilføj eller rediger et gentagelsesmønster.
  • For at redigere teksten i din e-mailinvitation skal du skrive i vinduet Aftale.
3

Vælg Send opdatering.

Hvis du planlægger et møde ved hjælp af Microsoft Outlook-integrationen, kan du til enhver tid annullere mødet i Microsoft Outlook.


  • Hvis du annullerer et Webex-møde v7. Webex-websted, vil ændringerne ikke blive vist i Microsoft Outlook.

  • Hvis du annullerer et enkelt tilfælde af et tilbagevendende Webex-møde via Microsoft Outlook, vises ændringerne også på dit Webex-websted.

  • Hvis du gemmer mødet eller aftalen efter at have annulleret dit møde, og du ikke har tilføjet et andet Webex-møde, Personligt lokale-møde eller Personligt konference-møde, bliver det et almindeligt Microsoft Outlook-møde uden nogen Webex-oplysninger.

1

Åbn punktet planlagt møde i din Microsoft Outlook-kalender.

2

Vælg Annuller møde.

3

Vælg Ja i bekræftelsesmeddelelsen.

4

Vælg Send annullering.

Begrænsninger for gentagelsesmønster

Følgende tabel viser forskellene mellem Webex- og Microsoft Outlook-gentagelsesmønstre.

Tabel 1. Webex Meetings

Type

Indstilling i Microsoft Outlook

Konverteret til Webex-mødevalgmulighed

Ugentligt

Hver [X]. uge på: [Søndag, mandag, Tirsdag, onsdag, Torsdag, fredag, lørdag]

Hver uge på: [Søndag, mandag, Tirsdag, onsdag, Torsdag, fredag, lørdag]

Ugens start markeres altid som standardværdien søndag. Brugertilpasning understøttes ikke, så hvis du ændrer starten af ugen til en anden dag, bliver ugestarten ikke synkroniseret med Webex-webstedet.

Månedligt

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] dag i hver måned understøttes ikke

Ikke understøttet

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] ugedag eller weekend

Ikke understøttet

Årlig

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag, ugedag, weekend] i [januar....december]

Ikke understøttet.

Tabel 2. Personlige Webex-konferencemøder

Type

Indstilling i Microsoft Outlook

Konverteret til valgmuligheden personligt Webex-konferencemøde

Månedligt

Dag [X] i hver [y] måned

[X]. dag i hver måned.

Den [første, anden, tredje, fjerde, sidste] ugedag eller weekend

Ikke understøttet

Årlig

Hver [januar....december] [1,....31]

Ikke understøttet

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [dag, ugedag, weekend] i [januar....december]

Ikke understøttet

[første, anden, tredje, fjerde, sidste] [søndag, Ikke understøttet. mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag] i [januar....december]

Ikke understøttet

Slutdato

Ingen slutdato.

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Afslut efter [x] tilfælde.

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.

Annuller d. [datoindtastning]

Hvis tidsperioden er længere end et år, konverteres den til et år.