Ikke alle funksjonene som er tilgjengelige for planlegging av møter på Webex-nettstedet, er tilgjengelige i Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen. Integreringen i Microsoft Outlook støtter ikke alle alternativene for gjentagelse som er tilgjengelige i Microsoft Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tabellene nedenfor.

I alle møteinvitasjoner du sender fra Microsoft Outlook, vises starttidspunktet for møtet i tidssonen som er angitt på datamaskinen, og samsvarer kanskje ikke med tidssoneinnstillingene du har angitt på Webex-nettstedet.

1

Velg Planlegg møteHjem-båndet i Microsoft Outlook.

2

Velg mellom følgende i rullegardinlisten:

  • Planlegg Webex-møteWebex-møter er standard møtevalg.
  • Planlegg møte i personlig rom – Personlige rom er ditt eget virtuelle konferanserom. Det er alltid tilgjengelig, og du trenger ikke å reservere det.
3

Velg Til, og velg hvem du vil invitere til møtet.


 

Bare personer som mottar møteinvitasjonen direkte fra verten, kan få møtet til å vises på Webex-nettstedet eller i mobilappkalenderne for Webex Meetings. Videresendte invitasjoner, eller møtedetaljer som har blitt kopiert, limt inn og sendt i e-postmeldinger, vises ikke i mottakernes kalendere.

4

Legg til et Emne og Sted.

5

Velg Starttidspunkt og Sluttidspunkt for møtet.

Dette inkluderer dato, klokkeslett og varighet for møtet.

6

Skriv inn eventuell annen nødvendig informasjon i e-postinvitasjonen, og velg Send.

Når du har planlagt et møte ved hjelp av integreringen i Microsoft Outlook, kan du når som helst bruke Microsoft Outlook til å redigere det. Du kan endre starttidspunkt, angi et nytt passord, velge et annet alternativ for lydtilkobling med mer.

Når du redigerer et planlagt møte, sendes en oppdatert e-postinvitasjon til de inviterte deltakerne, og møteinformasjonen på Webex-nettstedet oppdateres.

1

Åpne elementet for planlagt møte i Microsoft Outlook-kalenderen.

2

Du kan endre følgende innstillinger:

  • Endre innstillinger – Endre Webex-møteinnstillingene.
  • Gjentagelse – Legg til eller endre mønster for gjentagelse.
  • Hvis du vil redigere teksten i e-postinvitasjonen, skriver du det inn i Avtale-vinduet.
3

Velg Send oppdatering.

Hvis du planlegger et møte ved hjelp av integreringen i Microsoft Outlook, kan du avlyse møtet i Microsoft Outlook når som helst.


  • Hvis du avlyser et Webex-møte fra Webex-nettstedet ditt, vises ikke endringene i Microsoft Outlook.

  • Hvis du avlyser én enkelt forekomst av et gjentakende Webex-møte ved hjelp av Microsoft Outlook, vises endringene også på Webex-nettstedet.

  • Hvis du lagrer møtet eller avtalen etter at du har avlyst møtet, og ikke har lagt til et annet Webex-møte, møte i personlig rom eller personlig konferansemøte, blir det et vanlig Microsoft Outlook-møte uten Webex-informasjon.

1

Åpne elementet for planlagt møte i Microsoft Outlook-kalenderen.

2

Velg Avlys møte.

3

Velg Ja i bekreftelsesmeldingen.

4

Velg Send avlysning.

Begrensninger for gjentagelsesmønster

Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom Webex- og Microsoft Outlook-gjentagelsesmønstre.

Tabell 1. Webex Meetings

Type

Alternativ for Microsoft Outlook

Alternativet Konvertert til Webex-møte

Ukentlig

Hver [X]. uke på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Hver uke på: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]

Som standard starter uken på søndag. Tilpassing støttes ikke, så hvis du endrer ukens start til en annen dag, synkroniseres det ikke med Webex-nettstedet.

Månedlig

[første, andre, tredje, fjerde, siste] dag støttes ikke for hver måned

Støttes ikke

[første, andre, tredje, fjerde, siste] ukedag eller helgedag

Støttes ikke

Årlig

[første, andre, tredje, fjerde, siste] [dag, ukedag, helgedag] i [januar.... desember]

Støttes ikke.

Tabell 2. Webex personlige konferansemøter

Type

Alternativ for Microsoft Outlook

Alternativet Konvertert til Webex personlig konferansemøte

Månedlig

Dag [X] i hver [y] måned

Dag [X] i hver måned.

[første, andre, tredje, fjerde, siste] ukedag eller helgedag

Støttes ikke

Årlig

Hver [januar.... desember] [1,.... 31]

Støttes ikke

[første, andre, tredje, fjerde, siste] [dag, ukedag, helgedag] i [januar.... desember]

Støttes ikke

[første, andre, tredje, fjerde, siste] [Søndag, Støttes ikke. mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag] i [januar.... desember]

Støttes ikke

Sluttdato

Ingen sluttdato.

Hvis tidsperioden er lengre enn ett år, konverteres den til ett år.

Avslutt etter [x] forekomster.

Hvis tidsperioden er lengre enn ett år, konverteres den til ett år.

Avslutt innen [datoinndata]

Hvis tidsperioden er lengre enn ett år, konverteres den til ett år.