Webex siteniz üzerinde toplantı planlamak için kullanılabilir tüm özellikler Cisco Webex Meetings masaüstü uygulamasında kullanılamaz. Microsoft Outlook entegrasyonu, Microsoft Outlook'ta kullanılabilen tüm tekrarlama seçeneklerini desteklemez. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablolara bakın.

Microsoft Outlook'tan gönderirken, toplantının başlangıç saati, bilgisayarınızda ayarlanmış olan saat diliminde görünür ve Webex siteniz üzerinde ayarmış olan saat dilimi tercihleri ile eşleşmeyebilirsiniz.

1

Microsoft Outlook’taki Ana Sayfa şeridinden, Toplantı Planla seçeneğini seçin.

2

Açılır listede, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Webex ToplantısıPlanla –Standart toplantı seçeneği Webex toplantılarıdır.
  • Kişisel Toplantı Odası Toplantısı Planla–Kişisel Toplantı Odaları, kendi sanal konferans odanızdır. Her zaman kullanılabilir ve önceden rezervasyon yaptırmanız gerekmez.
3

Toplantınıza davet etmek istediğiniz kişileri seçmek için Kime seçeneğini seçin.


 

Yalnızca toplantı davetini doğrudan toplantı sahibinden alan kişiler toplantının Webex sitesi veya Webex Meetings mobil uygulaması takvimlerinde görünmesini sağlar. Iletilan davetler veya kopyalanan ve yapıştırılmış ve e-postalara gönderilen toplantı ayrıntıları, alıcıların takviminde listelanmaz.

4

Konu ve Konum ekleyin.

5

Toplantınız için Başlangıç saati ve Bitiş saati belirleyin.

Bu seçenek, toplantının tarihini, saatini ve süresini içerir.

6

Gerekli diğer bilgileri e-posta davetine girin ve Gönder’i seçin.

Microsoft Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planladıktan sonra, Microsoft Outlook kullanarak toplantıyı her zaman düzenleyebilirsiniz. Başlangıç saatini değiştirebilir, yeni bir parola belirtebilir, farklı bir ses bağlantısı seçeneği belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Planlanan bir toplantıyı düzenleyemiyorsanız davetlilere güncellenmiş bir e-posta daveti gönderilir ve Webex siteniz üzerinde toplantı bilgileri güncellenir.

1

Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı öğesini açın.

2

Aşağıdakilerden birini değiştirin:

  • Ayarları DeğiştirWebex toplantı ayarlarınızı değiştirin.
  • Tekrarlama–Tekrarlama şablonu ekler veya değiştirir.
  • E-posta davetinizdeki metni düzenlemek için Randevu penceresinde metin yazın.
3

Güncellemeyi Gönder seçeneğini seçin.

Microsoft Outlook entegrasyonunu kullanarak bir toplantı planlarsanız toplantıyı Microsoft Outlook'ta her zaman iptal edebilirsiniz.


  • Webex sitesini kullanarak Webextoplantınızı iptal edersanız değişiklikleriniz Microsoft Outlook'ta göstermez.

  • Microsoft Outlook'u kullanarak tekrarlanan Webex toplantısının tek bir oluşumunu iptal edersiniz, değişiklikler Webex sitesinde de gösterir.

  • Toplantınızı iptal ettikten sonra ve toplantıyı veya randevuyu kaydetmeniz ve başka bir Webex toplantısı, Kişisel Toplantı Odası toplantısı veya Kişisel Konferans toplantısı eklenmezse toplantı, Webex bilgisinin olmadığınız normal bir Microsoft Outlook toplantısı haline gelir.

1

Microsoft Outlook takviminizde, planlanan toplantı öğesini açın.

2

Toplantıyı İptal Et’i seçin.

3

Onay mesajında Evet'i seçin.

4

İptal Gönder'i seçin.

Tekrarlama Şablonu Sınırlamaları

Aşağıdaki tabloda, Webex ve Microsoft Outlook tekrarlama örüntüleri arasındaki farklar tabloda ve tabloda yer almaktadır.

Tablo 1. Webex Meetings

Tür

Microsoft Outlook Seçeneği

Webex Toplantı Seçeneğine dönüştürülen

Haftalık

[X] haftada bir şu gün: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]

Her hafta şu günde: [Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi]

Hafta başlangıcı, her zaman varsayılan değer olan Pazar'ı gösterir. Özelleştirme desteklenmemektedir, bu nedenle hafta başlangıcını farklı bir günle değiştirirsanız hafta başlangıcı Webex sitesiyle senkronizelanmaz.

Aylık

Her ayın [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] günü Her ay için desteklenmez

Desteklenmiyor

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü

Desteklenmiyor

Yıllık

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]

Desteklenmiyor.

Tablo 2. Webex Kişisel Konferans Toplantıları

Tür

Microsoft Outlook Seçeneği

Webex Kişisel Konferans Toplantısı Seçeneğine dönüştürüldü

Aylık

[y] ayda bir [X]. gün

Her ayın [X]. günü.

[Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] hafta içi veya hafta sonu günü

Desteklenmiyor

Yıllık

Her [1,....31] [Ocak....Aralık]

Desteklenmiyor

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [günü, hafta içi günü, hafta sonu günü]

Desteklenmiyor

[Ocak....Aralık] ayının [birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son] [Pazar, Desteklenmiyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi] günü

Desteklenmiyor

Bitiş tarihi

Bitiş tarihi yok.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa bir yıla dönüştürülür.

[x] örnekten sonra bitir.

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa bir yıla dönüştürülür.

[Tarih girişi] tarihine kadar bitir

Zaman dilimi bir yıldan uzunsa bir yıla dönüştürülür.