Alla funktioner för schemaläggning som är tillgängliga på din Webex-webbplats är inte tillgängliga i skrivbordsappen Cisco Webex Meetings. Integreringen till Microsoft Outlook stöder inte alla alternativ för återkommande mönster som finns i Microsoft Outlook. Du hittar mer information i tabellerna nedan.

I alla mötesinbjudningar du skickar från Microsoft Outlook visas mötets starttid i den tidszon som är inställd på datorn, vilket kanske inte stämmer överens med tidszonen som du har angett i inställningarna på din Webex-webbplats.

1

Gå till menyfliken Startsida i Microsoft Outlook och välj Schemalägg möte.

2

På rullgardinsmenyn väljer du bland följande:

  • Schemalägg Webex-möte Webex-möten är standardvalet för möten.
  • Schemalägg möte i personligt rum – Personliga rum är ditt eget virtuella konferensrum. Det är alltid tillgängligt och du behöver inte boka det.
3

Välj Till och välj vem du vill bjuda in till mötet.


 

Endast personer som får mötesinbjudan direkt från värden kommer att få mötet att visas i sina Webex-webbplatser eller i Webex Meetings-mobilappens kalendrar. Vidarebefordrade inbjudningar eller mötesuppgifter som kopieras och klistras in och skickas i e-postmeddelanden listas inte i mottagarnas kalendrar.

4

Lägg till ett Ämne och en Plats.

5

Välj Starttid och Sluttid för mötet.

Detta inkluderar mötets datum, tid och längd.

6

Ange all nödvändig information i e-postinbjudan och välj Skicka.

När du har schemalagt ett möte med Webex-integrering till Microsoft Outlook kan du när som helst använda Outlook för att redigera mötet. Du kan ändra starttid, ange ett nytt lösenord, välja ett annat ljudanslutningsalternativ och mera.

När du redigerar ett schemalagt möte skickas en uppdaterad e-postinbjudan till de inbjudna, och mötesinformationen på din Webex-webbplats uppdateras.

1

Öppna posten för det schemalagda mötet i din Microsoft Outlook-kalender.

2

Ändra någon av följande inställningar:

  • Ändra inställningar– Ändra dina inställningar för Webex-möten.
  • Återkommande – Lägga till eller ändra ett återkommande mönster.
  • Om du vill redigera texten i din e-postinbjudan gör du det i fönstret Möte.
3

Välj Skicka uppdatering.

Om du schemalägger ett möte med integrering till Microsoft Outlook kan du avbryta mötet i Microsoft Outlook när som helst.


  • Om du avbokar ett Webex-möte via din Webex-webbplats kommer ändringarna inte att visas i Microsoft Outlook.

  • Om du avbokar en enstaka förekomst av ett återkommande Webex-möte med Microsoft Outlook visas ändringarna också på din Webex-webbplats.

  • Om du sparar mötet eller den avtalade tiden efter att du har avbokat ditt möte och inte har lagt till ett annat Webex-möte, ett möte i ett personligt rum eller ett personligt konferensmöte blir det ett vanligt Microsoft Outlook-möte utan någon Webex-information.

1

Öppna posten för det schemalagda mötet i din Microsoft Outlook-kalender.

2

Välj Avboka möte.

3

Välj Ja i bekräftelsemeddelandet.

4

Välj Skicka avbokning.

Begränsningar av återkommande mönster

Följande tabell visar skillnaderna mellan återkommande mönster i Webex och Microsoft Outlook.

Tabell 1. Webex Meetings

Typ

Alternativet Microsoft Outlook

Motsvarande alternativ för Webex Meeting

Veckovis

Varje [X] veckor på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Varje vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Veckostarten pekar alltid på standardvärdet söndag. Anpassning stöds inte, så om du ändrar veckostarten till en annan dag synkroniseras inte veckostarten med Webex-webbplatsen.

Månadsvis

Den [första, andra, tredje, fjärde, sista] dagen stöds inte i varje månad

Stöds inte

Den [första, andra, tredje, fjärde, senaste] veckodag eller helgdag

Stöds inte

Årligen

[första, andra, tredje, fjärde, senaste] [dag, veckodag, helgdag] av [January....december]

Stöds inte.

Tabell 2. Personliga konferensmöten i Webex

Typ

Alternativet Microsoft Outlook

Motsvarande alternativ för personligt konferensmöte i Webex

Månadsvis

Dag [X] av varje [y] månad

Dag [X] i varje månad.

Den [första, andra, tredje, fjärde, senaste] veckodag eller helgdag

Stöds inte

Årligen

Varje [January....december] [1.....31]

Stöds inte

[första, andra, tredje, fjärde, senaste] [dag, veckodag, helgdag] av [January....december]

Stöds inte

[första, andra, tredje, fjärde, senaste] [söndag, Stöds inte. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag] av [January....december]

Stöds inte

Slutdatum

Inga slutdatum.

Om tidsperiod är längre än ett år, konverteras den till ett år.

Slutar efter [x] förekomster.

Om tidsperiod är längre än ett år, konverteras den till ett år.

Slutdatum [datum indata]

Om tidsperiod är längre än ett år, konverteras den till ett år.