Cisco Webex Desk Camera er et nyt medlem til Webex-skrivebordsenheder.

Se under Cisco Webex Desk Camera for at få kameraoversigten.

Se de følgende afsnit om begrænsninger og kendte problemer for firmwareversion 2.2.1.

Kameraets funktion kræver, at computeren opfylder eller overskrider mindstekravene til systemet. Se systemkravene i Brugervejledning til Cisco Webex Desk Camera.

Computerne med lav ydeevne kan give følgende problemer:

  • På nogle computere er CPU-forbruget højt, når Cisco Webex Desktop Camera-appen kører.

  • Hvis din computer er under stor belastning, kan du opleve forsinkelser på mundbevægelser, lav billedhastighed eller video under optagelser eller i møder.

Når du tilslutter Cisco Webex Desk Camera til en Asus GL552V, Asus Zenbook 15 eller MSI-bærbar computer med USB C-C-kablet, kan den bærbare computer ikke registrere kameraet. Brug altid det medfølgende USB C-kabel på disse bærbare computere.

Følgende liste indeholder alvorsgrad 1, 2 og 3 fejl, der er åbne for Cisco Webex Desktop Camera med firmwareversion 2.2(1).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om en individuel fejl, skal du åbne programmet Cisco Bug Search Toolkit og søge efter fejlen ved brug af id'et. Du skal være en registreret bruger på Cisco.com for at få adgang til disse onlineoplysninger.

Da fejlstatussen løbende ændres, afspejler listen et øjebliksbillede af de fejl, der var åbne på det tidspunkt, hvor den nye firmware blev frigivet. Hvis du ønsker en opdateret visning af åbne fejl eller få vist specifikke fejl, skal du åbne Bug Search Toolkit.

  • CSCvw63115: Brugere kan se filmkorn/støj i området med sort/grå objekter i billedet eller i tilstanden med svag belysning.

  • CSCvx13115: Når kameraet ikke registrerer menneskelige ansigter, sker der automatisk forvrængninger af fokus.

  • CSCvx28199: Kamera-appen låss som et tomt hvidt vindue (uregelmæssig).

  • CSCvw61198: Kamera-appen har høj CPU-udnyttelse.

  • CSCvx17160: Nogle gange putputter kameraet video af lav opløsning 720P med 30 fps

  • CSCvw19351: Kameraet stopper videostreaming, hvis lukkeren bevæger sig en millimeter fra yderst til højre mod venstre.